TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Etkinlikler

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

Yarışma alanı ve çevresi genel bilgilerini de içeren Yarışma Şartnamesi.

Yarışma alanı ve çevresini gösterir 1/1000 ölçekli İmar Planı, (sayısal formatta).

Yarışma alanı ve çevresini gösterir 1/1000 ölçekli Halihazır Harita, (sayısal formatta).

Yarışma alanını gösteren fotoğraflar, (sayısal formatta).