TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Etkinlikler

 

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Yarışma alan sınırı, sayısal paftada verilmiştir. Buna göre;

a. Kavramsal Proje ve Ulaşım Önerileri:

Yarışma alanı ve çevresini kapsayan, özellikle alana ulaşımın yöntemlerini ve çözümlerini anlatan çalışma yapılacaktır. Bu çalışma, şema(lar) niteliğinde de olabilir.

Kavramsal proje 1/1000 ölçekli, yarışma alan sınırını kapsayan tasarımları ile yakın çevre ilişkilerini, mevcut konut dokusuyla olan ilişkileri, alan içi ve yakın çevresi ulaşım ilişkileri ve önerilerini, bitkisel tasarım yaklaşımlarını, üst ölçek planlama kararlarını ve tasarımlarını, bu ölçeğin gerektirdiği şekilde gösterilecektir. Yarışma alanıyla ilgili şema, konsept ve uygun gördükleri senaryolar ile yazılı açıklamaları bu paftada vereceklerdir. Ayrıca rapor istenmemektedir. Bu çalışmalar 1 adet paftada yer alacaktır.

b. 1/500 Ölçekli Peyzaj Tasarım Projesi:

Yarışmacılar, projelerinde önemli gördükleri bir bölümün ayrıntılı peyzaj tasarım kararlarını, yaya ve taşıt yaklaşımlarını, alan içi yaya ve taşıt dolaşım sistemlerini, yeterli sayıda otoparkları, kotları, bitkisel tasarımı, kentsel donatı elemanlarının tip ve yerlerini, basamaklar, duvarlar, önerilen mimari ve sanatsal objeleri ve donatı elemanlarını, çevre ilişkileriyle birlikte göstereceklerdir. Bu çalışmalar, 1 adet paftada yer alacaktır.

c. 1/200 Ölçekli Proje:

Yarışmacılar, projelerinde önemli gördükleri bir bölümü 1/200 ölçekli çalışacaklardır. Bu projede ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda, yapısal-bitkisel proje tasarımlarını, mimari ve sanatsal objeleri, kotları, kent mobilyaları vb. önerilerini sunacaklardır. 1 adet paftada yer alacaktır.

Ayrıca yarışma alanından en-boy kesit görünüşler verilecektir (ölçek serbesttir). Yarışmacılar isterlerse paftalar üzerinde perspektif, maket fotoğrafı, fotokolaj vb. diğer gösterim teknikleri ve açıklayıcı sunumlar da yapabilirler. Ek sunumlar için ayrıca pafta verilmeyecektir.

Yarışmacıların, pafta üretiminde aynı projeyi farklı ölçeklerde tekrar etmemeleri, ölçeğin gerektirdiği kriterlere göre sunmaları jüri tavsiyesidir.