TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Edebiyata, Sanata, Eğitime Farklı Bir Bakış "yoğunluk Dergisi"

GENEL MERKEZ
15.08.2007 (Son Güncelleme: 15.08.2007 17:09:27)

"Türkiye‘de insanın çok yönlü gelişimini, toplumun bilinçlenmesini ve ülke sorunlarının tartışılarak halkın geleceğine sahip çıkmasını sağlama doğrultusunda yayıncılık yapmanın zorluklarını biliyoruz. Hele yazar-okuyucu diyaloğu üzerinden kendini geliştiren bir dergi yayıncılığının ne denli yoğun emek, titiz ilişkiler ve sabırla yoğrulan üretim gerektiğini görüyoruz. Ülkemiz nüfusuna göre kitap, dergi, gazete okurlarının toplamının azlığının; edebiyat sanat alanında yazanlardan daha az sayıda dergi alıcısının bulunduğunun; eğitimle ilgili gerek akademik, gerek popüler, gerekse sendika-dernek yayınlarının da yeterince takip edilmediğinin farkındayız.

Kültür Sanat köşemizde bir dergi tanıtımı yapacağız.
Adı "Kültür Sanat ve Eğitimde Yoğunluk"..
Kasım 2005‘ de okuyucusuyla ilk kez buluşan derginin geçtiğimiz günlerde yeni sayısı da kitapçı raflarında yerini aldı.  Türkiye‘ nin dört bir yanından sanata-edebiyata ve eğitime gönül vermiş aydınların yoğun özveri ve emekleriyle yayın hayatına devam eden dergi yayın gerekçelerini şu şekilde açıklıyor;

"Türkiye‘de insanın çok yönlü gelişimini, toplumun bilinçlenmesini ve ülke sorunlarının tartışılarak halkın geleceğine sahip çıkmasını sağlama doğrultusunda yayıncılık yapmanın zorluklarını biliyoruz. Hele yazar-okuyucu diyaloğu üzerinden kendini geliştiren bir dergi yayıncılığının ne denli yoğun emek, titiz ilişkiler ve sabırla yoğrulan üretim gerektiğini görüyoruz. Ülkemiz nüfusuna göre kitap, dergi, gazete okurlarının toplamının azlığının; edebiyat sanat alanında yazanlardan daha az sayıda dergi alıcısının bulunduğunun; eğitimle ilgili gerek akademik, gerek popüler, gerekse sendika-dernek yayınlarının da yeterince takip edilmediğinin farkındayız. Bu "farkındalık"larımızın bize verdiği sorumlulukla ve edebiyat-sanat alanındaki üretimden gelen duyarlılığımızla bu iki alanı sentezleyen periyodik bir yayınla yola çıkmaya karar vermiş bulunmaktayız. Eğitimle ilgili yayınlarda her ne kadar edebiyat-sanat ürünlerine yer verilse de bir bütün olarak edebiyat-sanatla eğitimin bağlantısını kuran, başta okullarımızda olmak üzere insanların estetik bilincini zenginleştirme doğrultusunda bir ürün yoğunlaşmasına yer veren dergilere pek rastlanmadığı bir gerçektir. İşte bu alandaki bir boşluğu kendi çapında doldurarak, eğitimcilerle edebiyat-sanat insanlarını bir alanda düşünmeye, üretmeye, üretilenleri eleştirel diyaloglarla paylaşmaya davet ederek, özellikle genç kuşağın akıl almaz biçimde tüketim metası haline getirilmesine karşı edebiyat-sanat cephesinden bir eğitim perspektifi geliştirmek önem kazanmaktadır. Bu çerçevede yayın ilkelerimizi ve çalışma yöntemlerimizi öncelikle okur yazar çevremizle paylaşmak istiyoruz. "

Bütün ciddi çalışmalarda olduğu gibi Yoğunluk Dergisi de yola çıkarken ortaya "çalışma ve yayın ilkeleri" koymuş;

a. Ürünlerde insanın özgürleşmesini, toplumsal gelişme ve ilerlemeyi önemseyen dergimiz, ürünlerin estetik düzeyinin yükseltilmesini öncelikli görür.

b. İnsanlar arasında ırk, etnik, dinsel, cins ayrımcılığını ima eden hiçbir ürüne yer verilmez.

c. Eğitimci şair-yazarlar başta olmak üzere öğrencilerin eğitim ortamındaki deneylerine ağırlık verilir. Eğitimbilimcilerin, bu alandaki kurum ve kuruluşların görüşlerinin yansıtılıp yorumlanmasına, eleştirilmesine özen gösterilir.

d. Dosya konularında bütünlüklü bakış, tartışma-eleştiri platformlarında edebi düzeye önem verilir. Özgür tartışma ortamı oluşturulur. Yalnız kişilik haklarına saldıran ya da hakarete varan ürünler yayımlanmaz.

e. Gelen ürünler değerlendirilerek yazarına mutlaka yazılı ya da sözlü bildirimde bulunulur. "Teşvik edilmesi"nde yarar görülen yazarların ürünlerine niçin yer verildiği dergide uygun biçimde açıklanır. Yayımlanmayan ürünler iade edilmez ve dosyalanır.

f. Derginin yasal sorumluluğunda okur yazar arasındaki organik ilişkileri güçlendirmek amacıyla söyleşiler, imza günleri, paneller, sempozyumlar düzenlenir.

g. Mümkün olduğunca tüm illerden, bu alanda birikimi olan edebiyatçı ve eğitimcilerin gönüllülük ve temsiliyet yetkinliği çerçevesinde ilişki ağı kurulur.

Yukarıda özlü biçimde açıkladığımız böyle bir derginin yayın gerekçesi, yayın ve çalışma ilkelerini benimseyen edebiyatçı, sanatçı, eğitimci ve öğrencilerden ürün başta olmak üzere görüş, düşünce, öneri ve eleştiri bekliyoruz. Bu arada dergi yayına girdikten itibaren yeni okurlara, ürün vereceklere duyurulması, okunmasının sağlanması, abone yapılması bakımından katkılarınızı istiyoruz.

Hızla çürüyen bir toplumda Yoğunluk Dergisi ilkeleriyle, üretimleriyle sadece bu çürümeye karşı koymakla kalmıyor, kültür, edebiyat, sanat ve eğitim konularında yeni, alternatif ve doğru bakış açıları geliştiriyor.

Konur Sokak  11/3 Kızılay/ANKARA adresindeki irtibat bürosu sürekli açık.. Yoğunluk Dergisi okurları günün herhangi bir saatinde uğrayıp sıcak bir çayı yudumlarken, farklı , nezih bir sohbet ortamı da bulabiliyor...

Okunma Sayısı 3798
Fotoğraf Galerisi