TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Daha Iyi Bir Gelecek Kadınlarla Mümkün Olacak…

GENEL MERKEZ
06.03.2020 (Son Güncelleme: 13.03.2020 09:50:39)

Her türlü haksızlığa karşı demokrasi ve adaletin sağlandığı, toplumsal barışa erişme temennisiyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.

 8 Mart 1857 yılında, New York`ta dokuma fabrikalarında çalışan 40 bin dokuma işçisi kadın; yetersiz ücret " ve "fazla mesai" nedeniyle büyük bir greve gitmesi ile başlayan kadın hareketi, polisin müdahalesiyle fabrika içinde sıkışarak nedeni belirsiz bir yangınla 129 kadın işçinin yanarak can vermesinin ardından yükselmeye başlamıştır. 

1910 yılında Kopenhag‘da II. Enternasyonale bağlı ilerici, aydın kadınların yaptığı Uluslararası Kadınlar Konferansı‘nda Clara Zetkin‘in önerisi üzerine 8 Mart, Amerika‘da grev sırasında çıkan yangında ölen işçi kadınların anısına "2. Enternasyonel Kadın Mücadele Günü" olarak ilan edilir.

1857`den bu yana, tam 163 yıldır, kadınlar aynı azim ve mücadele ile haklarını almaya devam etmişlerdir. Fakat 21. yüzyılın neredeyse ilk çeyreğini tamamladığımız günümüzde bile hala göğsümüzü gererek "kadın erkek eşittir" diyememekteyiz. Hala en temel haklardan olan ve Anayasa`da yer alan "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" maddesini yerine getirememekteyiz. 

TÜİK 2017 verilerine göre istihdam oranları erkeklerde (+15) % 65 iken kadınlarda (+15) bu oran % 28 oranlarında kalmaktadır. Dünya genelinde istihdamda en düşük oranlardan birine sahip ülkelerden biri olan Türkiye`nin milli geliri esas alındığında, bunun farklı kesimlere ve kadınlara eşit ölçüde yansımadığı, sosyal kalkınmada ve bölgesel eşitsizliklerde yetersiz olduğu aşikardır. 

Ekonomi, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda ilerlemenin kadına yönelik şiddetin sonlandırılmasına ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına bağlı olduğu bilinmelidir. Kadın istihdamının hiçe sayılması, iş yaşamında yaşanan taciz ve mobbingler, gerici politikalar ile kadının toplumdaki ve kamusal alanlardaki yerinin her geçen gün daraltılması, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaktadır. Eril tahakküm, eğitim düzeyi fark etmeksizin kadının toplumda eşit ve özgür bir birey olması yolunda engel teşkil etmektedir. 

Çözümü erkek egemen olan bu sistemden, kadının varlığını görmezden gelen bu yönetimden beklemek nafiledir. Biz kadınlar 163 yıldır olduğu gibi mücadelemize devam ederek haklarımızı kendimiz kazanacağız. Hayat; eşit hak ve özgürlüklerle, omuz omuza yürüdüğümüzde daha da güzelleşecek. 

Her türlü haksızlığa karşı demokrasi ve adaletin sağlandığı, toplumsal barışa erişme temennisiyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı 59
Fotoğraf Galerisi