TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Salda’Ma Dokunma! Çalışmalar Hemen Durdurulsun!

GENEL MERKEZ
14.04.2020 (Son Güncelleme: 06.05.2020 15:32:30)

İktidar krizi yine kendi lehine fırsata çevirerek mutlak suretle korunması gereken Salda Gölü’ne iş makinaları sokmuştur. Tüm dünya COVID-19 pandemisi ile mücadele ederken, vatandaşlara geçimlerini sağlayabilecek bütçe ayrılamazken; doğa talanına, sit alanlarına tesis yapmaya nasıl oluyorsa bütçe her zaman bulunabiliyor.

 İktidar krizi yine kendi lehine fırsata çevirerek mutlak suretle korunması gereken Salda Gölü`ne iş makinaları sokmuştur. Tüm dünya COVID-19 pandemisi ile mücadele ederken, vatandaşlara geçimlerini sağlayabilecek bütçe ayrılamazken; doğa talanına, sit alanlarına tesis yapmaya nasıl oluyorsa bütçe her zaman bulunabiliyor. 

Oda olarak 13 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla Korunan Alanlara yönelik yapılan yönetmelik değişikliğini kesin bir dille reddetmiştik. Yapılan yönetmelik değişikliğinin sonucu ortadadır. 1989 yılında Doğal Sit Alanı statüsü elde eden Salda Gölü, Millet Bahçesi yapılmak üzere iş makinalarınca yerle bir edilmektedir.

Salda Gölü, Burdur‘un Yeşilova ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ormanlar ile kaplı tepeler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller bölgesinde bulunur. Yüzölçümü yaklaşık olarak 44 kilometrekare olan bu gölün, derinliği 184 metreye kadar varmaktadır. Ülkemizin en derin 2. gölü olarak bilinir. Kış aylarında içinde bulundurduğu pasbaş, patka ve dik kuyruk ördekler sebebiyle uluslararası öneme sahip sulak alanlar içerisinde yer alır. Çevresinde karaçam ormanları bulunur. 

Ülkemizin en temiz gölü olarak da bilinen Salda Gölü`nün içinde magnezyum ve sodyum elementleri bulunur. Gölde bulunan magnezyum, gölün kumsalının da beyaz olmasını sağlamaktadır. Bu kumsalın Mars‘taki yeryüzü ile benzerlik göstermesi nedeniyle benzersizdir. 

Güneybatısında ve güneydoğusunda bulunan kumsallar, göl ve çevresinin rekreaktif amaçlı yoğun kullanılması nedeniyle baskı altındadır. Gölden suların çekilmeye başlaması nedeniyle içinde 7 tane küçük ada bulunduğu da gözlemlenmiştir. Son 20 yıldır gölün suyu 3-4 metre kadar çekilmiştir. Halen de çekilme devam etmektedir.

Barındırdığı endemik türler ile uluslararası öneme sahip önemli bir doğa rezervi olan ve 2 milyon yıldır özelliklerini olduğu gibi koruyan önemli bir doğal varlığımız olan Salda Gölü`ne  "Millet Bahçesi" yapılması kesinlikle kabul edilemez.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak Salda Gölü`nü yapılaşmaya açılmasına neden olacak, kamu ve toplum yararı olmayan, hatta aykırı olan, gölün zarar görerek ağır tahribata uğratılmasına neden olacak, TOKİ tarafından açılmış olan  " Millet Bahçesi Genel Alt Yapı İşleri ve Rekreasyon Alanları ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar Yapım İşi" ihalesine yürütmenin durdurulması ve iptali davası açmıştık. 

Salda Gölü`nün etrafı yeteri kadar işgal altındayken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından için yönetmeliklere, üst ölçekli planlara ve hukuka aykırı olarak açılan ve uygulamasına başlanan ihale usulsüzdür ve gölün yok olması anlamına gelmektedir. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak ülkemizdeki bütün doğal ve tarihi alanların sürdürülebilir kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kararlılıkla mücadele edeceğimizi bildirirken bir kez daha yineliyoruz;

 

  • Salda Gölü turistik bir merkez değildir. 
  • Salda Gölü TOKİ`ye emanet edilecek bir yer değildir.
  • Salda Gölü bitkilendirme ya da yapılaşma yapılacak bir yer değildir. 
  • Salda Gölü mutlak suretle korunması gereken bir yerdir!

 

Salda Gölü 1. Derecede Doğal Sit Alanı ve Dünya`da ender özellikler taşıyan yerlerden biridir. Turizmin geliştirilmesi amacı ile bölgede yapılacak olan herhangi bir yapılaşma ya da bitkilendirme çalışması;  2 milyon yıllık doğal tarihe, endemik türlere, sulak alanlara ve geniş habitata zarar verecektir.  

Hukuk ihlalleri ve doğa katliamından bir an önce vazgeçilmelidir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı 189
Fotoğraf Galerisi