TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Vesayetçi Antidemokratik Uygulamalara Boyun Eğmeyeceğiz…

GENEL MERKEZ
15.05.2020 (Son Güncelleme: 04.06.2020 11:36:21)

Bugün ülkemizde yapılması gereken; mühendislik, mimarlık, şehir planlaması örgütlerini hedef haline getirmek yerine evrensel kural ve ilkeleri, bilimi demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek ve geliştirmektir.

 AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan,  05.05.2020 tarihinde partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada; Ankara Barosu, Tabip Odaları ve Anayasa`nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş kamu niteliğinde meslek odalarını gündeme getirerek mevcut seçim sistemlerinin ve mevzuatlarının değiştirileceğini ve TBMM`ne sunmak üzere bir taslak hazırlamış olduklarını ifade etmiştir.

Daha önceki yıllarda da bu konu gündeme getirilmiş, yapmış olduğumuz TMMOB ve Odaların ortak mücadeleri, diğer demokratik kitle örgütleri, STK, basın ve kamuoyunun da destekleriyle hazırlanan "yasa tasarısı" geri çekilmişti.

Meslek Odaları 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulmuş Anayasal kuruluşlardır. Mesleki faaliyetlerinin yanında, yapılan tüm uygulamaları takip ederek kamu yararı sağlanıp sağlanmadığına bakarak düşüncelerini açıklarlar. Odalar tarafından yapılan tüm açıklamalar, açılan davalar ve soruşturmalar, kamu yararı için yapılır ve meslek odalarının görevidir.Oda`larımız Resmi Gazete`de yayımlanmış ana yönetmelik ve diğer yönetmeliklerimizle kamusal, hukuksal hükümlere bağlanmıştır.Seçim sistemimiz ve yönetmeliklerimiz son derece demokratiktir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası; Peyzaj Mimarlığı Eğitimi başta olmak üzere, kamusal açık ve yeşil alanlar, kırsal ve kentsel, doğal (sulak alanlar, meralar, ormanlar, akarsular, deniz-göl gibi diğer su rejimleri, havzalar vb), kültürel (kent meydanları, kentsel ve kırsal açık alanlar, tarım alanları vb),  ve tarihi (arkeolojik sit alanları, tarihi açık alanlar peyzajlar vb), ve benzeri konularla ilgili olarak çalışmalar yapar, düşüncelerini açıklar. Yapılan işlerin kamu yararı sağlayıp sağlamadığına, yapılan çalışmaların ne için yapıldığını bilimsellik ve kamu yararı doğrultusunda değerlendirir, inceler, denetler ve takip eder.

Yapılan çalışmalar sonucunda Odamız, TMMOB Yasası ve Yönetmeliklerinden aldığı güçle, kamu ve doğa zararı oluşuyor ise bunu ilgili kurum, kamuoyu ve basın ile paylaşır. Buna rağmen netice alınamıyorsa hukuka başvurur. Belli aralıklarla gündeme getirilen mevzuat değişikliği girişimleri, meslek odalarının özerk yapılarını ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Oysa bugün ülkemizde yapılması gereken; mühendislik, mimarlık, şehir planlaması örgütlerini hedef haline getirmek yerine evrensel kural ve ilkeleri, bilimi demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek ve geliştirmektir.

Biz Peyzaj Mimarları, topluma, insanlığa, meslektaşlarımıza, kentlerimize, ormanlarımıza, kültürel ve doğal mirasımıza, tarihi alanlarımıza karşı sorumluyuz. Bugün bu sorumluluklarımızı yerine getirmek için Peyzaj Mimarlarına gerek istihdam olarak gerekse yasa ve yönetmeliklerde yer vermeyen siyasi iktidar bugün Peyzaj Mimarlarının tek yasal örgütü olan Meslek Odamızın seçim sistemi ve yönetmeliklerini neden değiştirmek istemektedir?

TMMOB ve Odalara karşı hissedilen rahatszlığı asıl nedeni toplumsal olanı koruma yolunda yılmadan mücadele etmemizdir. Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı savunmamızdır. Ortak akılla yapılmayan, bilim ve teknikten uzak uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Toplumun belli kesimlerini baskılayan, ayrıştıran politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.

Ülkemizin en karanlık ve baskıcı dönemlerinde bile Mesleki-bilimsel-teknik doğruları ve kamu yararını dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüren TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak bundan sonra da, Anayasa ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası uyarınca çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, antidemokratik uygulamalara karşı durarak kamu yararını öne alarak çalışmalar yapacağımızı ve mücadelemizi sürdüreceğimizi, hukuksuz müdahaleleri ve meslek kuruluşları üzerinde denetim adı altında oluşturulmaya çalışılan bütün siyasi baskıları reddettiğimizi ve savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağımızı kamuoyuna duyururuz. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı 52
Fotoğraf Galerisi