TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Çayyolu Demokrasi Parkı (1995) Yapılaşmaya Açılamaz!

GENEL MERKEZ
30.05.2020 (Son Güncelleme: 09.06.2020 11:37:45)

Ankara’nın Çankaya Belediyesi’ne bağlı Konutkent Mahallesi’nde bulunan ve 25 yıldan beri halka açık spor alanı ve park olarak kullanılan 11 600m2 yeşil alanın "Demokrasi Parkı"nın 8586 m2lik kısmı yapılaşmaya açılarak yok edilmek istenmektedir.

 Günümüzde her türlü kamusal alanın yeşil alan olarak halka sunulması gereken bir dönemdeyken Demokrasi Parkı olarak 25 yıldır Spor ve rekreasyon alanı olarak kullanılmakta olan Konut-1 Çarşısı karşısındaki park alanı yapılaşmaya açılıyor. 1995 yılında bir vakıf tarafından  spor alanı yapılmak üzere şartlı bağış yapılarak Çankaya belediyesinin ve halkının kullanımına devredilen 8586 m2 alan satışı yapılarak bir kısmı özel spor alanı yapılması kaydıyla bina yapma izni verildi. 

Ankara`nın Çankaya Belediyesi`ne bağlı Konutkent Mahallesi`nde bulunan ve 25 yıldan beri halka açık spor alanı ve park olarak kullanılan 11 600m2 yeşil alanın "Demokrasi Parkı"nın  8586 m2lik kısmı yapılaşmaya açılarak yok edilmek istenmektedir. 

Kamusal alanların talan edilmesine sürekli şahit olmaktayız. Spor alanı olarak şartlı bağışlanan alanın imar planı, bağışlandığı tarihten bugüne kadar defalarca değiştirilmiştir.  Kamunun kullanımı için şartlı bağışlanan ve halkın sportif faaliyetleri için ayrılan açık alanın 18 metre yükseklik emsaliyle inşaat izni ile betonlaşması gündemdedir. 

Kent içerisindeki yetersiz açık yeşil alanlar sebebiyle toplum sağlığı ve psikolojisi günden güne bozulurken; bölgenin afet sonrası toplanma alanı görevini de üstlenen alan yapılaştığı takdirde kamu yararının ortadan kalkacak, mevcut spor sahaları şahıs malı olarak ticarete açılacaktır. Söz konusu alanda yetişmiş çok sayıda çınar, dişbudak, akçaağaç, at kestanesi, akasya vb. gölge yapan ve kente oksijen sağlayan bu büyük ağaçlar, inşaatın başlamasıyla kesilecek ve yok olacaktır. 

Spor alanı olarak şartlı bağışlanan araziye yapı izni verilmesinin, İmar Kanununa göre kamulaştırılması gereken alanın 2012`de belediye meclisinden geçen ve artık hükmü olmayan karar ile özel kişilere satılmasının hukuksal açıdan yanlış olduğunu belirtmek isteriz. Kamu kullanımı ve kamu yararı için bağışlanan, kişi ve kurumların çıkarları için imar planı değiştirilen, en nihayetinde de yapı izni verilen alan için bu kararı anlamakta güçlük çekmekteyiz. Bu karardan  bir an önce vazgeçilmesini ve alanın tümünün "DEMOKRASİ" ismine yakışır bir biçimde park olarak kalmasını istemekteyiz. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak kamusal alan statüsündeki bu değerli spor ve rekreasyon alanının acilen plan değişikliğinden vaz geçilerek, korunmasını, kamulaştırılmasını talep ettiğimizi; bu ve benzeri  uygulamaların karşısında olduğumuzu ve bu sürecin takipçisi olduğumuzu ilgili makamlara ve kamuoyuna bildiririz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı 97
Fotoğraf Galerisi