TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

5 Haziran Dünya Çevre Günü "biyoçeşitlilik"

GENEL MERKEZ
04.06.2020 (Son Güncelleme: 09.06.2020 11:38:34)

İsveç‘in Stokholm kentinde 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı‘nda alınan kararla Birleşmiş Milletler tarafından çevre sorunlarına dair farkındalığı arttırmak için Dünya Çevre Günü kabul edilen 5 Haziran`ın bu yılki teması "Biyoçeşitlilik".

 İsveç‘in Stokholm kentinde 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı‘nda alınan  kararla Birleşmiş Milletler tarafından çevre sorunlarına dair farkındalığı arttırmak için Dünya Çevre Günü kabul edilen 5 Haziran`ın bu yılki teması "Biyoçeşitlilik". Bizim de taraf olduğumuz ve 1993 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Biyoçeşitlilik Sözleşmesi ile biyoçeşitlilik, küresel bir gündem haline gelmiştir. 

Biyoçeşitlilik, diğer bir tanımıyla biyolojik çeşitlilik, gezegenimizde yaşayan flora, fauna ve diğer tüm mikroorganizmaları kapsayan bir tanım. Biyoçeşitlilik ne kadar zengin olursa, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların refahı o derece yüksek olacaktır. Biyoçeşitliliğin zengin olduğu ekosistemlerde tozlaşmanın yüksek olması, bitkilerin daha verimli olarak çoğalmasına olanak sağlar. Gen aktarımları ve melezlenme ile dirençli ve bireylerin ortaya çıkması hızlanır ve bu da tüm canlı yaşamının soyunu sürdürebilmesi ve yeni türlerin ortaya çıkabilmesi için son derece önemlidir. İklim değişikliği ise biyoçeşitliliği en çok tehdit eden unsur olarak karşımızda durmaktadır. 

Sadece insan odaklı değil, bugün her canlının yaşama hakkı olduğu gerçeği ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilme gayesi ile hareket edilmeli ve ÇED süreçlerinin düzgün uygulanmadığı, tek boyutlu mühendislik projeleri terk edilmelidir. Ekosisteme uyumlu ve sürdürülebilir politikalar izlenmeli, plan, proje ve uygulamalar devlet denetiminde ilgili meslek gruplarınca denetlenmelidir.

Bugün şehir, kasaba ve bölgelerin peyzaj planlaması; toprağın ıslahı, kentsel/kırsal kıyı şeridinin planlanması, tarım ve ormancılık, altyapı hizmetleri, karayolları, sanayi, ticari gelişim ve rekreasyonun çevresel tasarımı gibi birçok konu, biyolojik süreçleri anlayabilen çok disiplinli ekipler tarafından yönetilmelidir. Maden alanlarında yaşanan havayı ve yeraltı suyunu etkileyen peyzaj bozulmalarına karşın onarım ve iyileştirme projeleri halen uygulanmamaktadır.

Peyzaj Mimarlığı; modernizm, hızlı sanayileşme ve nüfus artışı etkisiyle bugün karşı karşıya kaldığımız çevre sorunlarına karşı ihtiyaç duyulan çözümleri sunmaya çalışmaktadır. Kentlerde ortaya çıkan biyolojik atıkların geri dönüşümü, erozyon kontrolü, yeşil altyapı ve ulaşım güzergahları gibi birçok konuda ekolojik kaygılarla hareket ederek farklı bir mühendislik yaklaşımı ortaya konması peyzaj mimarlığı disiplini çalışmalarını içermektedir.

Unutulmamalıdır ki yaşayabileceğimiz tek bir gezegen var ve bencilliklerimizden dolayı onu yaşanmaz hale getirme yolunda hızla ilerliyoruz. Bu dünya sadece insan türü için değil, içinde barındırdığı 1,75 milyon tür için de yuva niteliğindedir. Biyoçeşitlilik tüm canlıların yaşam hakkını savunmanın yanında daha verimli bir gezegen için en önemli koşuldur. 

Biyoçeşitliliğin sağlanması konusunda çaba sarfeden önemli meslek disiplinlerinden birisi ve belki en önemlilerinden birisi de şüphesiz peyzaj mimarlığıdır. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak daha yaşanabilir bir gezegen için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü yaşam, tüm farklılıklar birlikte uyum içinde yaşadığında yaşamdır. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı 45
Fotoğraf Galerisi