TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

AKSARAY BELEDİYESİ CUMHURİYET MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİ VE REKREASYON ALANI PROJE YARIŞMASI

MERKEZ
04.02.2013

Yarışma, Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği 7. Madde h bendi” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak günümüz mimarlık ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin yakın ağırlıkta katkısını gerektiren yarışmadır.

AKSARAY BELEDİYESİ CUMHURİYET MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİ ve REKREASYON ALANI PROJE YARIŞMASI

1.        YARIŞMANIN:

a)       ADI: Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması

b)       TÜRÜ ve ŞEKLİ: Yarışma, Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 23. Maddesi ve 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği 7. Madde h bendi" doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak günümüz mimarlık ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin yakın ağırlıkta katkısını gerektiren yarışmadır.

c)        YERİ ve KONUSU: Aksaray İli Merkez İlçe Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde bulunan  toplu konut alanına hitap eden yaklaşık 13 hektar (İmar planında görünen yollar hariç) park alanlarının değerlendirilmesi ile bölge ve şehir halkının kullanımına açılması sağlanarak, günümüz mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, şehircilik  ve sanat anlayışına uygun ekonomik, çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların teşvik edilmesi bölge ve şehir insanının yaşamını kolaylaştırmak ve çeşitli eylemlerini sürdürebilmeleri için  sosyal kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilebileceği kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılması, mesire alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, açık hava spor ve beden geliştirme alanları, kent donatı elemanları gibi peyzaj yapılarının yapılması konulu yarışmadır.

2.        YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI: TMMOB‘nin Mimarlar Odası ve/veya Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve yarışma şartnamesi satın almış olmak

3.        YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın İlanı

31/01/2013

Son Soru Sorma Tarihi

21/02/2013

Cevapların Gönderilme Tarihi

25/02/2013

Proje Teslim Tarihi

08/04/2013

Jüri Değerlendirme Tarihi

17/04/2013

Yarışma Sonucu İlan Tarihi

22/04/2013

Sergi/Kolokyum Tarihi

27/04/2013

4.        JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER:

Danışman Jüri Üyeleri:

·          Nevzat PALTA - Aksaray Belediye Başkanı - Makine Mühendisi

·          Mehmet ÖZER - Belediye Meclis Üyesi - Mimar

·          Mehmet YARDIMLI - Belediye Meclis Üyesi - Mimar

·          Haluk Şahin YAZGI - Belediye Meclis Üyesi - İnşaat Mühendisi

·          Cemil BEKTAŞ  - Park ve Bahçeler Müdür V. - Ziraat Mühendisi

Asli Jüri Üyeleri:

·          Prof. Dr. Hasan ŞENER - Y.Müh. Mimar (Jüri Başkanı)

·          Prof. Dr. Oğuz YILMAZ - Y.Peyzaj Mimarı

·          Prof. Dr. Kerim ÇINAR - Y.Mimar

·          Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri DÜLGERLER - Y.Müh. Mimar

·          Selami Demiralp - Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri:

·          Nermin TİRBEN - Peyzaj Mimarı

·          Ayperi KABAKBAŞ - Mimar

·          Hakan BİLGİÇ - Mimar

Raportörler:

·          Ali EKİN - İnşaat Mühendisi (Aksaray Belediyesi)

·          Turan TOKLUOĞLU İnşaat Mühendisi (Aksaray Belediyesi)

·          Eda KOYUNCU ÇELİK Peyzaj Mimarı (Aksaray Belediyesi)

5.        ÖDÜLLER:

                1.‘lik Ödülü: 40.000,00 - TL (Kırk bin Türk Lirası)

                2.‘lik Ödülü: 25.000,00 - TL (Yirmi beş bin Türk Lirası)

                3.‘lik Ödülü: 15.000,00 - TL (On beş bin Türk Lirası)

                Mansiyon 3 adet olmak üzere her biri 7.500,00 - TL (Yedi bin beş yüz Türk Lirası)

Satın alma için jüri emrine 7.500,00 - TL (Yedi bin beş yüz Türk Lirası) ayrılacaktır. Jüri istediği sayıda satın almayı yapabildiği gibi bu meblağı kullanıp kullanmamakta serbest olacaktır.

6.        ŞARTNAME ve EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ:

   Yarışmaya katılmak isteyenler 31/01/2013 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen adrese başvurup, isim, adres, telefon, faks, e-posta ve hesap no bilgileri ile 100,00 - TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında "Aksaray Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması"  şartnamesini alabileceklerdir.

Ayrıca şartname bedelinin "Aksaray Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması Şartname Bedeli" açıklaması ile Aksaray Belediyesi Vakıf Bank Aksaray Şubesi IBAN NO: TR80 0001 5001 5800 7261 2098 55 no‘lu hesaba yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi dekontun ve isim, adres, telefon, faks, e-posta ve hesap no bilgilerini içeren belgeyi faks ile raportörlüğe gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve ekleri ödemeli olarak adreslerine gönderilebilecektir.

Şartname Satış Adresi:

Aksaray Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması Raportörlüğü

Aksaray Belediyesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Zincirli Mahallesi M.Altınsoy Cad. - AKSARAY

Tel: 0 382 213 54 92 (282,283) - 0 382 212 65 58

Faks: 0 382 213 24 04

Yarışmacılar, proje ve eklerini 08.04.2013 günü saat 17.00‘ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden teslim edebilecekleri gibi, Yarışma Şartnamesi hükümleri şeklince kargo ile adrese teslim olarak da gönderebilirler.

7.        YER GÖRME: Yer görme zorunlu değildir.

8.        YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Adı:Aksaray Belediyesi

b) Adresi:Zincirli Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesi - AKSARAY

c) Telefon numarası: 0 382 213 54 92 (281, 282, 283) - 0 382 212 65 58

ç) Faks numarası:0 382 213 24 04

d) İnternet adresi: www.aksaray.bel.tr

e) Elektronik posta adresi:parkbahce@aksaray.bel.tr

İLGİLİ DOSYALARI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Okunma Sayısı: 4272