TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

AKSARAY KILIÇARSLAN REKREASYON ALANI PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

AKSARAY KILIÇARSLAN REKREASYON ALANI PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI
MERKEZ
19.12.2006

•1.     YARIŞMANIN KONUSU, AMACI VE KAPSAMI

•1.1.  Konu

Aksaray‘ın kent merkezinin bitişiğinde bulunan ve günümüzde mesire alanı olarak kullanılan Kılıçarslan Parkı, mevcut bitkisel dokusu ve içinden geçen Ulu ırmak ile yaklaşık 35ha bir alanı kapsamakta ve bir bütün halinde yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Bu yarışma, güzel sanatları özendirmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla, tasarım öğrenimi gören tüm öğrencilere açıktır ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından, Aksaray Belediyesi‘nin katkı ve katılımlarıyla düzenlenmiştir.

•1.2.  Konum

Yarışma alanı, Aksaray kent merkezinin kuzey doğusunda ve yaklaşık 1 km mesafede yer almaktadır. Alanın çeperlerinde, kuzeybatı ve güneybatısında orta yoğunlukta (350 kişi/ha), doğusunda ise az yoğunlukta (200 kişi/ha) konut alanları bulunmaktadır. Kuzeybatısında yer alan höyük, kuzey ve güneyinde bulunan yamaçlar ve tepeler, yarışma alanında "vadi peyzajı"na artı değerler katmaktadır.

•1.3.  Amaç

Öğrenci Proje Yarışması‘nın amacı, Aksaray geneline, çevre halkına ve turizme yönelik yeni açılımlar sergileyecek ve "doğal peyzaj" karakterini vurgulayacak bir "Kent Parkı" kimliğinde, ziyaretçilerin ulaşım, dolaşım, kentsel açık ve yeşil alan gereksinimini karşılayacak, Aksaray‘ın tarihini özümseyecek, bunun yanısıra çağdaş ve geleceğe yönelik öneri kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin elde edilmesidir. Böylece, kent merkezine bitişik rekreasyon alan kullanımı ile ilgili kullanıcılara, tasarımcılara ve yerel yönetime fikir vermesi, ufuk açması ve yol göstermesi amaçlanmaktadır.

Çeşitli sosyal etkinlikler ile kültür, dinlence, eğlence ve sportif kullanımların yer alacağı bir rekreasyon alanı yaratılması, bunun yanısıra teknik, estetik, rekreatif ve bilimsel, çok yönlü amaçları kapsayan, bu konuda çağdaş düzenleme ilkeleri ve uygulamaları hedefleyen ve yorumlayan özgün mekanlar yaratılması hedeflenmektedir.

•2.      YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışmacıların;

-Yarışmaya başvurdukları tarihte tasarımla ilgili bir lisans programında öğrenci olmaları,

-Ekip içinde Peyzaj Mimarlığı öğrencisi olması,

-Şartname almaları, adres, telefon ve e-mail bırakmış olmaları gerekmektedir.

•3.      YARIŞMANIN BİÇİMİ

Yarışma ulusal ve tek derecelidir.

•4.      JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

•4.1.  Danışman Jüri Üyeleri

Nevzat PALTA                                                Aksaray Belediye Başkanı

Orhan AĞAÇLI                                               Aksaray

Cemil BEKTAŞ                                              Aksaray Belediyesi Tem. İşl. Md.

Ayşegül ORUÇKAPTAN                                   TMMOB Peyzaj Mimarları Odası YK Bşk.

Prof. Dr. Halim PERÇİN                                  A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi

Nezahat YÜKSEL                                            Mimar - Mimarlar Odası Aksaray Şb.

•4.2.  Asil Jüri Üyeleri

Selami DEMİRALP                                         Peyzaj Mimarı - PMO

Dr. Turgay ATEŞ                                           Şehir Y. Plancısı, Peyzaj Mimarı

Sevinç GÜNDOĞDU                                      Peyzaj Mimarı

Dr. Ömer GÜRKAL                                        Peyzaj Mimarı, Özel Çevre Koruma Mdl.

Kemal ÖZGÜR                                               Peyzaj Mimarı

Prof. Dr. Yüksel ÖZTAN                                 A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oğuz YILMAZ                                  A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi

•4.3.  Yedek Jüri Üyeleri

Tahsin YILMAZ                                               A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Arş. Gör.

Redife KOLÇAK                                             Peyzaj Mimarı-PMO

Tuğba AKYOL                                                Peyzaj Mimarı

•4.4.  Raportörler

Belgin DURGUN                                            Peyzaj Mimarı-PMO

Murat BOZBEYOĞLU                                    PMO

•5.      ÖDÜLLER

Ödül ve Mansiyonlar,

1. ÖDÜL                     4.000 YTL

2. ÖDÜL                     2.500 YTL

3. ÖDÜL                     1.500 YTL

1.Mansiyon                    800 YTL

2.Mansiyon                    800 YTL

3.Mansiyon                    800 YTL

4.Mansiyon                    800 YTL

5.Mansiyon                    800 YTL

Ayrıca Jüri emrine, uygun gördüğü takdirde Satınalma Ödülü ve/veya Jüri Özel Ödülü için 1.000 YTL ayrılmıştır.

Tüm yarışmanlara katılım belgesi verilecektir.

•6.      YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı                      :19 / 12 / 2006

Sorular için son gün               :29 / 01 / 2007

Projelerin teslim tarihi             :19 / 03 / 2007

Jüri değerlendirme                 :24 / 03 / 2007

Sonuçların ilanı                       :27 / 03 / 2007

Kollogyum ve ödül töreni        :21 / 04 / 2007

•7.      TESLİM VE DİĞER KONULAR

•7.1.  Başvuru:

Yarışmaya katılmak isteyenler, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi ya da Şubelerine başvurup; ad, soyad, telefon ve açık posta adresleri ile e-mail adreslerini yazdırıp, Yarışma Şartnamesi ve eklerini 10 YTL karşılığında alabileceklerdir. Bu dokümanlar, ödemeli olarak postayla da istenebilir.

Adres          :TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi

                   Şehit Adem Yavuz Sokak 14/17  

                   06640 Yenişehir/Ankara

Telefon       :(0312) 418 15 06 - (0312) 418 62 50

Faks           :(312) 419 64 27

Web           :www.peyzajmimoda.org.tr

E-posta      :peyzaj@peyzajmimoda.org.tr

 

 

Okunma Sayısı: 6568
Dosyalar