TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

DENİZLİ HÜKÜMET KONAĞI MİMARİ PROJESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMASI

MERKEZ
01.07.2009

 DENİZLİ HÜKÜMET KONAĞI MİMARİ PROJESİ
VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMASI

Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi‘ nin elde edilme işi, Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından 01-02 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen sempozyum sonuç bildirgesi (Ek 12) ile Valilikçe konuyla ilgili çeşitli tarihlerde kentteki sivil toplum örgütleriyle yapılan toplantıların sonuç raporu (Ek 13) dikkate alınarak 11.06.2009 tarihli Valilik ve TMMOB arasında varılan uzlaşma protokol hükümleri (Ek 14) çerçevesinde "Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli" olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın amacı "Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi İle Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi" konulu tasarım gerçekleştirilirken, Denizli ve yöresinin mimari, tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan özgün bir hükümet konağı mimari projesi elde etmek ayrıca belirtilen yaklaşık 53.000m2 (Ek 1) alanın çevresindeki odak noktaları dikkate alınarak bu alanın şehrin gündüz ve gece kullanımını sağlayacak meydan ve bununla birlikte yönetim ve kültür hizmetleri verilebilecek bir kentsel tasarım elde etmektir.

Yarışmanın Şekli: Yarışma serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Katılım Koşulları
- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odaların üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
- Yarışmaya ekip olarak katılmak zorunlu olup ekipte; ekip başı mimar olmak üzere en az bir Şehir Plancısı ile bir Peyzaj Mimarı olacaktır.
- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
- Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği‘nde yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip üyelerinden bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 100 TL karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir. Denizli dışından şartname almak isteyen yarışmacılar şartname bedelini Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin Halk Bankası Denizli Şubesi 352 - 07000002 nolu hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri

Yavuz Erkmen: Denizli Valisi
Prof.Dr. Metin Sözen: ÇEKÜL Vakfı Başkanı
Kasım Kayıhan: Denizli İl Bayındırlık ve İskan Müdürü
İbrahim Şenel : Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı
Prof. Dr. Celal Şimşek: PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Arkeolog
Niyazi Dayanır: İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü
Tolga Aydar: Peyzaj Mimarı-PMO Denizli İl Temsilcisi

Asli Jüri Üyeleri
Prof.Dr. Zekai Görgülü:YTÜ Mim. Fak. Dekanı, Mimar-Şehir Pl. (Jüri Bşk.)
A. Faruk Göksu: Şehir Plancısı
Aygen Kancı: Peyzaj Y. Mimarı ve Kentsel Tasarım Uzmanı
Dr. Erkan Uçkan: Mimar
Nadir Hasbora: Y. Mimar
Yrd.Doç.Dr. Güven Şener: Mimar
Danyal Kubin: İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
Prof.Dr. Güzin Konuk: Mimar
Prof.Dr. Deniz İncedayı: Mimar
Dr. Hatice Sönmez Türel: Peyzaj Mimarı
Mustafa Tahsin Badem: İnşaat Y. Mühendisi

Raportörler
Hüseyin Türkyılmaz: Mimar, YTÜ, Denizli Belediyesi
Hüseyin Başaran: Mimar, SÜ, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Ahmet Özer Karaaslan: Mimar, YTÜ, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

Raportör Yardımcıları
Hüseyin Sarıkurt: Şehir Plancısı, İTÜ, İl Özel İdaresi
Mutlu Alkan: CBS Uzmanı, İl Özel İdaresi

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 24 Haziran 2009
Sorular için son gün: 16 Temmuz 2009
Teslim tarihi: 24 Ağustos 2009
Jüri değerlendirme tarihi: 27 Ağustos 2009
Sergi Tarihi: 31 Ağustos 2009
Kolokyum Tarihi: 06 Eylül 2009

Ödüller
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

Birinci Ödül: 40.000 TL
İkinci Ödül: 30.000 TL
Üçüncü Ödül: 20.000 TL

Birinci Mansiyon: 10.000 TL
İkinci Mansiyon: 10.000 TL
Üçüncü Mansiyon: 10.000 TL
Dördüncü Mansiyon: 10.000 TL
Beşinci Mansiyon: 10.000 TL

Satın almalar için jürinin kullanımına 20.000 TL ayrılmıştır.

Yukarıda belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir.

Yer Görme
Yer görme zorunlu değildir. Yarışma alanını görmek isteyen yarışmacılar raportörlükten mesai saatleri içinde yardım alabilirler.

Yarışmayı Açan Kurum
Adı: Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
Adresi: Sırakapılar Mah. 1581 Sk. N: 5/20100 Denizli
Tel: 0258 2624261 - 0258 2649954
Fax: 0 258 2410518

 

321.584 ByteŞartname Metni
170.053.450 Byte EK 1 - 1. BÖLGE.zip
161.806 Byte EK 2 - 2. BÖLGE.zip
14.346 Byte EK 3 - MEVCUT İMAR PLANI.zip
31.868.297 Byte EK 4 - 1_25 000.zip
150 Byte EK 5 - HALİHAZIR PLANKOTE.zip
370.466 Byte EK 6 - ZEMİN RAPORU.zip
13.250.698 Byte EK 7 - FOTOĞRAFLAR.zip
4.836.719 Byte EK 8 - UYDU GÖRÜNTÜLERİ.zip
131.140 Byte EK 9 - DENİZLİ İLİ METEOROLOJİK VERİSİ.zip
399.193 Byte EK 10 - SÖZLEŞME TASLAĞI.zip
263.206 Byte EK 11 - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÜST YAZISI.zip
896.456 Byte EK 12 - TMMOB SEMPOZYUM SONUCU.zip
1.237.097 Byte EK 13 - VALİLİK SONUÇ RAPORU.zip
306.117 Byte EK 14 - VALİLİK TMMOB UZLAŞMA PROTOKOLÜ.zip
6.435.925 Byte EK 15 - KORUNACAK YAPILARIN KAT PLANLARI.zip

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 5825