TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ KAMUSAL AÇIK MEKAN VE KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ KAMUSAL AÇIK MEKAN VE KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI
MERKEZ
25.04.2017

İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen serbest ve tek kademeli ulusal kentsel tasarım proje yarışmasına proje teslimi için son tarih 18 Temmuz 2017

 

 

YARIŞMANIN AMACI

 

Karabağlar İlçesi‘nin daha yaşanabilir bir kent olması hedefi doğrultusunda düzenlenen "İzmir Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekan ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması" ile kentsel yaşam kalitesi ve kentin mekansal kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, kentlinin kullanımına yönelik, kamu yararını gözeten, ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımları ile işlevsel ve yenilikçi çözümler öneren, tasarım meslek disiplinlerinin gelişmesini sağlayan ve güzel sanatları teşvik eden uygulanabilir projelerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Tasarıma konu olan alanın, konum ve önem açısından kentte değer yaratacak kamusal alanlardan biri olacağı öngörüsüyle; güncel ve çağdaş bir meydan yorumuna sahip olması, farklı toplumsal grupları kapsayan, gündüz ve gece sürekli kullanım alternatifleri yaratan, çevresiyle güvenli ve güçlü ilişkiler geliştiren, ekolojik duyarlılık taşıyan stratejiler doğrultusunda ele alınması beklenmektedir.

 

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

 

İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı‘nca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma, serbest ve tek kademeli ulusal kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

 

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

 

Şartname ekinde yer alan krokide sınırları belirtilen yarışmaya konu alan, yaklaşık 41910 metrekare büyüklükte olup yürürlükteki imar planında "Park" ve "Kapalı Spor Alanı" olarak belirlenmiştir. Yarışma kapsamında ihtiyaç programına uygun olarak, zaman içinde oluşacak gereksinimlere yanıt verebilecek esneklikte, çevreye duyarlı, kent kimliği ile uyumlu bir kentsel kamusal açık mekan tasarımının yapılması beklenmektedir.

 

Yarışma alanı, Karabağlar İlçesi‘nin yoğun bir yerleşim bölgesi olan Vatan Mahallesi sınırları içerisinde, İhsan Alyanak Bulvarı üzerinde yer almakta olup bu Bulvar, İzmir‘in önemli ulaşım bağlantılarından İnönü Caddesi‘ni Dostluk Bulvarı üzerinden Yeşillik Caddesi‘ne, Aydın-İzmir Çevreyoluna bağlamakta ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı‘na erişimi kolaylaştırmaktadır.

 

Yarışma alanı ayrıca, kent içi toplu ulaşımın tamamlayıcı unsurlarından biri olan ve İnönü Caddesi altından geçen Fahrettin Altay-Evka-3 metro hattının (hafif raylı sistem), Poligon Durağı‘na yakın mesafede konumlanmaktadır.

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 

Yarışmaya ekip olarak katılmak zorunludur. Ekipteki her üye, idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 

İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip üyelerinden birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

Ekipte diğer disiplinlerden danışman üye bulunabilir.

 

Ekipteki her üyenin aşağıda yer alan koşulların tamamına uyması gerekmektedir.

 

Yarışmaya katılım şartlarına uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

 

Yarışmaya katılım koşulları:

 

Ekipte mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak,

Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Şartnamenin alımı için, "İzmir Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekan ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması" açıklaması ile elden Karabağlar Belediyesi Tahsilat Veznelerine ya da banka yolu ile 100 TL şartname bedelinin yatırılması zorunludur (Banka IBAN: TR50 0001 2009 7190 0010 2605 40.

 

Yarışmaya kayıt yaptırmak için bir ekip üyesi tarafından yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım tutanağının doldurularak dekont ile birlikte raportörlüğe elden veya eposta yoluyla iletilmesi zorunludur.

 

Yarışmaya kayıt için son tarih, aşağıdaki yarışma takviminde belirtilen projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim günü, saat 17.30‘den önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri, şartname bedeli ödenmiş olsa da teslim alınmaz.

 

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

 

Danışman Jüri Üyeleri:

Muhittin SELVİTOPU, Harita ve Kadastro Mühendisi, İzmir Karabağlar Belediye Başkanı

A. Suphi ŞAHİN, Mimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Zeki YILDIRIM, Şehir Plancısı, İzmir Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Müdürü

Prof.Dr. Cemal ARKON, Şehir Plancısı

Yrd.Doç.Dr. Ahenk YILMAZ, Mimar, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

 

Asli Jüri Üyeleri:

Prof.Dr. A. Emel GÖKSU, Şehir Plancısı

Doç.Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK, Şehir Plancısı, Dokuz Eylül Üni. Mimarlık Fakültesi

Doç.Dr. Emine MALKOÇ TRUE, Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Doç.Dr. Tutku Didem ALTUN, Mimar, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Ali KURAL, Yüksek Mimar, Kentsel Tasarımcı

 

Yedek Jüri Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr. Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK, Şehir Plancısı, Dokuz Eylül ÜniversitesiMimarlık Fakültesi

Merih Feza YILDIRIM, Mimar

Elvin SÖNMEZ GÜLER, Peyzaj Yüksek Mimarı

 

Raportörler:

Dr. Gülay AŞIKOĞLU ŞAHİN, Şehir Plancısı, İzmir Karabağlar Belediyesi Etüd ProjeMüdürlüğü

Özgül KARAKUYU, Mimar, İzmir Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Ayla DOĞANÇ, Şehir Plancısı, İzmir Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Yarışmanın İlan Tarihi: 21.04.2017

Son Soru Sorma Tarihi: 22.05.2017

Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi: 25.05.2017

Projelerin Son Teslim Tarihi: 18.07.2017

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 24.07.2017

Sonuçların İlan Edildiği Tarih: 28.07.2017

Sergi Açılış Tarihi: 10.08.2017

Kolokyum ve Ödül Töreni Tarihi: 10.08.2017

 

YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI

 

Yarışma sonuçları yarışma web adresinde ve ilgili meslek odalarının yayın

organlarında ilan edilecektir.

 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

 

1. ödül 75.000 TL

2. ödül 50.000 TL

3. ödül 35.000 TL

Ayrıca 3 adet eşdeğer 15.000 TL mansiyon verilecektir.

Satınalma amaçlı kullanılmak üzere jüri insiyatifine 20.000 TL tahsis edilecektir.

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İdarenin adı: İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı

Adresi: İzmir Karabağlar Belediyesi, Etüd Proje Müdürlüğü, Cennetoğlu Mahallesi, Yeşillik Caddesi, No:232, Kat 1, Karabağlar/İZMİR (Posta kodu:35250)

Telefon: 0 232 414 76 73 - 0 232 414 76 70

Faks: 0 232 414 88 00

e-posta: kentmeydaniyarisma@karabaglar.bel.tr

Web adresi: www.karabaglar.bel.tr/kentmeydaniyarisma

 

Banka hesap bilgisi:

 

Hesap Adı: Karabağlar Belediye Başkanlığı

Banka Adı: Halkbank

Şube: Karabağlar

IBAN No: TR50 0001 2009 7190 0010 2605 40

Okunma Sayısı: 1494