TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

İZMİT SAHİLİ "PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM" PROJE YARIŞMASI

MERKEZ
07.04.2010

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİT SAHİLİ PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI

 

İDARENİN ADI: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ

 İŞİN ADI        :  İZMİT SAHİLİ PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI

1-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesi ve "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği"ne dayanılarak Serbest Ulusal ve Tek Kademeli olarak düzenlenen "İZMİT SAHİLİ PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI" dır.

 2YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU: Sekapark Rekreasyon Alanı‘nın doğu sınırından başlayıp, güneyde Naila Kafe‘ye kadar uzanan; mevcut Marina Sahili (Nazmi Oğuz Parkı), Fuar Alanı, KBB Yerleşkesi‘nin de içerisinde yer aldığı, İzmit Körfezi, Salim Dervişoğlu Caddesi ve Eski Gölcük Yolu arasında kalan sahil alanını kapsayan Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmasıdır.

 3-  YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI: Yarışmaya en az bir Mimar, bir Şehir Plâncısı ve bir Peyzaj Mimarı bulundurmak koşulu ile  T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, Şehir Plâncıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası‘na kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılacaktır.

4-YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın İlanı:

05.04.2010     

Şartname Satış Tarihi Başlangıcı:    

05.04.2010

Yer Görmek İçin Son Tarih:  

30.04.2010

Son Soru Sorma Tarihi:   

06.05.2010 

Cevapların Gönderilme Tarihi: 

11.05.2010   saat : 17.00

Proje Teslim Tarihi:

16.07.2010   saat : 17:00

Jüri Değerlendirme Tarihi: 

21.07.2010-  23.07.2010 

Yarışma Sonucu İlan Tarihi: 

04.08.2010

Sergi Başlangıç ve Bitiş Tarihi/Yeri: 

04.08.2010 ve 14.08.2010 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Süleyman  Demirel Kültür Merkezi

Kolokyum Tarihi ve Yeri:

10.08.2010 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

5-DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK JÜRİ ÜYELERİ İLE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ    

Danışman Jüri üyeleri:

1-Prof. Dr. Nihal ŞENLİER        Y. Mimar/Şehir Plancısı, Gebze Yüksek Teknoloji Enst. Mimarlık Fak. Şehir Bölge Planlama Bölümü  Bölüm Başkanı

2-Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL        İnşaat Y. Mühendisi, Yıldız Teknik Üniv. İnş. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim  Dalı Başkanı

3-Arzu NUHOĞLU                    Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

4- Adnan BİLGİÇ                    İnşaat Y.Mühendisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatör

5- Ercan YAZICI                     İnşaat Mühendisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.

6-Tahir AKMAN                       İnşaat Mühendisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı

Asli Jüri Üyeleri:

1-Prof.Dr. Hüseyin CENGİZ (Jüri Başkanı) Y.Mimar/Şehir Plancısı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı

2- Prof. Dr. Kamuran ÖZTEKİN    Y.Mimar,  Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

3-Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ         Y.Mimar/Şehir Plancısı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı

4-Prof. Dr. Ahmet EYÜCE            Y.Mimar, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

5-Prof.Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI  Y.Orman Mühendisi/Şehir Plancısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı

6-Yrd. Doç. Dr. Y. Ayça Ç.KAPTANOĞLU   Y.Peyzaj Mimarı İstanbul Üniversitesi - Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi

7-Gökmen MENGÜÇ  Şehir Plancısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Yedek Jüri Üyeleri :

1- Yrd. Doç. Dr. E. Yeşim KÖSTEN          Y.Mimar, Kocaeli Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

2- Yrd.Doç.Dr. Nilüfer KART AKTAŞ         Y.Peyzaj Mimarı, İstanbul Üniversitesi - Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi

3-Dr. Reyhan YILDIZ                             Y.Şehir Plancısı, Gebze Yüksek Teknoloji Enst.  Mimarlık Fak. Şehir Bölge Planlama  Bölümü Öğretim Üyesi

4- Önder KAYA                                       Y.Mimar ,TMMOB Mimarlar Odası

Raportörler :

1-Ali BİLGİ               Orman Mühendisi- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

2- Arzu YİĞİT           Şehir Plancısı- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

3-Dudu KESKİN        Elektrik Mühendisi-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi -Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürü

Raportör Yardımcısı:

1-Duygu ÖZTEKİN     Şehir Plancısı -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

2-Fatmanur DANIŞ    Peyzaj Mimarı -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

3-Onur UZCAN          Elektrik Teknikeri -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

4-Pınar DEMİR          İnşaat Teknikeri -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Ödüller:

1. Ödül    :90.000.-TL (Doksanbin Türk Lirası)

2. Ödül    :70.000.-TL (Yetmişbin Türk Lirası)

3. Ödül    :50.000.-TL (Ellibin Türk Lirası)

 Mansiyonlar:

Mansiyon:  20.000_TL (Yirmibintürklirası)

Mansiyon:  20.000_TL (Yirmibintürklirası)

Mansiyon:  20.000_TL (Yirmibintürklirası)

Mansiyon:  20.000_TL (Yirmibintürklirası)

Mansiyon:  20.000_TL (Yirmibintürklirası)

- Satın almalar için jürinin kullanımına 20.000 TL(Yirmibintürklirası) ayrılmıştır.

7-   ŞARTNAME VE EKLERİ TEMİN YERİ VE ÜCRETİ :Yarışmacılar şartname ve eklerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü Veznesine ‘İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması‘ adına 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) yatırıldı" dekontu ile  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Proje Yarışması Raportörlüğü‘nden alabilir.

8-YER GÖRME TARİHİ:30/04/2010 tarihine kadar, mesai saatleri içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü refakatinde yapılacaktır.

9-YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Adı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler  Şube  Müdürlüğü

Adresi     :Karabaş Mahallesi Fuar İçi 6. Sokak No: 60 İzmit/ KOCAELİ

İrtibat Telefon Numarası: 0262 3256922/3256091/3324820

Fax Numarası        : 0 262 3256177

Web Adresi: www.kocaeli.bel.tr

Elektronik Posta Adresi: projeyarismasi@kocaeli.bel.tr

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Okunma Sayısı: 8662