TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

KUTLAMA | 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

KUTLAMA | 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
MERKEZ
07.03.2024

Üyelerinin üçte ikisinden fazlası kadın olan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak kadına karşı sömürünün, şiddetin, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı; hakça, eşitçe, özgürce bir arada yaşama ve üretmenin hayaliyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.

Üyelerinin üçte ikisinden fazlası kadın olan bir meslek odası olarak, kadın haklarının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunulması, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak bizim için çok daha önemli bir noktada bulunmaktadır. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğini, ekonomik ve sosyal düzlemde kadın erkek eşitliğini, eşit işe eşit ücret politikalarını savunmak, aynı zamanda üyelerimizin ve meslektaşlarımızın çoğunluğunun haklarını savunmak anlamına gelmektedir.

Toplumsal yaşamda cinsiyet eşitsizliği; ekonomik ve sosyal düzlemde rahatsız edici boyutlardadır. Cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmanın yolu ise bu eşitsizliğe yol açabilecek tüm sosyal ve yasal uygulamalardan vaz geçilerek, yıllarca tarafı olduğumuz "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Sözleşme" olan İstanbul Sözleşmesi`nin yeninden yürürlüğe alınmasıdır. 

Bununla birlikte karar alma süreçlerine kadınların katılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi hususunda olmazsa olmadır. Kadınların karar alma süreçlerine katılması, temsiliyetini artırması, cinsiyet eşitliğine dair atılacak adımlarda kilit rol oynayacaktır. 

Ayrıca kadınlara ekonomik özgürlük sağlanmaması, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yasaların, politikaların ve kurumların eksikliği, kadınların yönetişim ve kamusal hayata katılımda yaşadığı zorluklar bu eşitsizliği ve şiddeti ne yazık ki körüklemektedir. Bu sebeple gelir adaleti sağlanması ve kadın istihdamının artırılarak kadınların gelir güvenliği ile ekonomik olarak güçlenmesi de kadınların ekonomik ve sosyal özgürlük sağlaması için zorunludur. 

Kadınların karar alma süreçlerine katılmasının yollarından biri de 31 Mart 2024`te gerçekleşecek olan yerel seçimlerde gerek başkan, gerek belediye meclis üyesi olarak daha fazla kadın adayın ve temsilcinin olmasıdır. Ancak ne yazık ki ne belediye başkan adaylarında ne de belediye meclis üyeliğinde kadınların yeterince temsil edilmediği görülmektedir.

Her yıl 8 Mart`ta daha gür bir sesle dile getirilen kadın mücadelesi, temelinde bir insan hakları mücadelesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda her alanda yürütülen bu çalışmalar, demokratikleşme, uygarlık ve eşit yurttaşlık mücadelesidir. 

Üyelerinin üçte ikisinden fazlası kadın olan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak kadına karşı sömürünün, şiddetin, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı; hakça, eşitçe, özgürce bir arada yaşama ve üretmenin hayaliyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

15. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 193