TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

MESLEK ODALARI VE ÜNİVERSİTELER

MERKEZ
27.10.2009

Ülkelerin yok oluşundaki en büyük etken ahlak ve bilim ışığından uzaklaşma sonucu oluşan toplumsal çözülmedir. Odalar, özellikle bu gibi dönemlerde, tek ve en doğru güvenilir kaynak olan "Bilim" ışığına dayanarak toplumları yönlendirmekle de yükümlüdürler. Toplum içinde ilk sorumluluk grubu ise kendi meslektaşları ve meslektaş adayı olan öğrencilerdir.

 Ülkelerin yok oluşundaki en büyük etken ahlak ve bilim ışığından uzaklaşma sonucu oluşan toplumsal çözülmedir.

 

Odalar, özellikle bu gibi dönemlerde, tek ve en doğru güvenilir kaynak olan "Bilim" ışığına dayanarak toplumları yönlendirmekle de yükümlüdürler. Toplum içinde ilk sorumluluk grubu ise kendi meslektaşları ve meslektaş adayı olan öğrencilerdir.

 

Ülkenin içinde bulunduğu karanlık durumun ve halkın yaşadığı sıkıntıların nedenlerinin farkında olan ve bu koşullar altında meslek alanımızla meslektaşlarımızın da karşı karşıya kaldığı/kalacağı sorunları iyi algılayan, kendini iyi yetiştirmiş bir akademisyen, meslektaş üyelerine bilime dayalı, doğru ve uygulanabilir bilgi sağlamakla yükümlü odalar için vazgeçilmezdir.

 

Özellikle son yıllarda toplumun her kesiminde giderek artan çözülme ve duyarsızlık göz önüne alındığında, bir akademisyen kendisini sadece ders vermek ve araştırma yapmak görevleri ile sınırlamamalı, toplum ve dolayısı ile meslek ile ilgili olarak ta kendisini sorumlu hissetmelidir.

 

Bu sorumluluk içindeki en büyük payı ise birkaç yıl içinde mezun edip, meslek alanına kazandıracakları "Öğrenciler" almalıdır. Çünkü bilim veya meslek alanındaki gelecek, dolayısı ile ülke geleceği onlara teslim edilecektir. Bu önemli nedenle, onlara fabrikanın bir ucundan girip, diğer ucundan çıkan bir ürün gibi bakıp, sorumluluğun mezuniyet ile sona erdiğini düşünmek son derece yanlış bir yaklaşımdır. Zaten çok yetersiz bir üniversite öncesi eğitim-öğretimden gelen öğrencilere, üniversite eğitim dönemlerinin başlangıcından sonuna dek,  her an ışık tutmak ve yönlendirmek temel bir zorunluluktur. 

 

İşte oda-üniversite birlikteliği tam da burada gerekmektedir. Eğitim-öğretim alanı dışında, mezun olduklarında atılacakları yaşam mücadelesi içinde güçlü olabilmeleri için, öğrenciler meslekleri ve meslek alanları hakkında tam donanımlı kılınmalıdır. Bunun için ise akademisyenlerin tüm art düşüncelerden sıyrılıp, odalara kapılarını açmaları, onları son bilimsel verilerle geliştirmeleri, kendilerini ve öğrencilerini de meslek alanındaki gelişmelerden haberdar etmek için ortak çalışmalar yapmaları son derece önemlidir.

 

Tüm dünyada bir mesleğe, onun ürettiklerine ve onun üyelerine güven duyulması; bilime dayalı olması, teori ve pratikte kendisini bilgi ışığında kanıtlamış olması ve bunları toplum yararına sunabilmesi ile olasıdır. Dolayısı ile peyzaj mimarlığına, peyzaj mimarlarına ve onların ürettiklerine güven duyulmasını sağlamak için, bilimsel alanda kendini kanıtlamış, bu birikimi öğrencilerine ve meslektaşlarına aktarmakta başarılı olan akademisyenlerin oda yönetim ve organlarında yer alması temel bir görevdir.

 

Gelecek beklenmemeli, planlanmalıdır. Beklerseniz birileri sizin adınıza planlar. Peyzaj mimarlığı için "çok geç olmadan" üniversite ve oda, omuz omuza geleceği planlamalıdır.

 

Prof. Dr. Oğuz YILMAZ

26.10.2009 - Ankara


Okunma Sayısı: 1412