TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

ORTAKENT YAHŞİ BELEDİYESİ ÇAKMAKLI MEVKİİ PEYZAJ TASARIM ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

MERKEZ
10.12.2010

Peyzaj Mimarları Odası ve Ortakent Yahşi Belediyesi`nin ortaklaşa düzenlediği "Ortakent Yahşi Belediyesi Çakmaklı Mevkii Peyzaj Tasarım Öğrenci Proje Yarışması" düzenlenmektedir.

 

1- YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI  

a. Konu
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent-Yahşi beldesi, Çakmaklı mevkii sınırları içinde 3.derece doğal sit alan değerinde bulunan,  denize yaklaşık 4 km. uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 30 ha. büyüklüğünde olan proje alanı; kullanıcıların ve tarihi kültürel odakların ziyaretçilerinin rekreasyon, ulaşım, dolaşım, açık ve yeşil alan gereksinimini karşılayacak, Bodrum‘un ve Ortakent Yahşi Beldesi‘nin kültürünü ve tarihini özümseyecek, rekreasyonel alan kullanımları ile ilgili doğal ve kültürel verilerinin, sosyal, ekonomik, kültürel niteliklerin ve fiziksel çevre -yerleşme dokusu ilişkilerinin belirlendiği mevcut  alanda, alanın özelliklerine bağlı olarak geleceğe yönelik yapı - mekan organizasyonu, arazi kullanımı ve ulaşım önerilerinin seçenekler halinde geliştirilmesi, kullanıcılara, tasarımcılara ve yerel yönetimlere fikir vermesi, ufuk açması, yol göstermesi, güzel sanatları özendirmesi ve eğitime katkı sağlamak amacıyla çağdaş ve geleceğe yönelik öneri, kentsel tasarım ilkeleri içeren peyzaj tasarım projelerinin elde edilmesi için üniversite öğrencileri arası düzenlenen yarışma olacaktır.

b. Konum


Ortakent-Yahşi, Bodrum yarımadasının batısında,  doğuda Değirmen Dağı, batıda  Allahtepe, güneyde Adalar Denizi,  kuzeyde  Türkmen Dağı ve  Pazardağı arasında, Bodrum  şehir merkezine  karadan 9 km, denizden 3 mil mesafede bulunan yerleşim yeridir.
Yarışma alanı, Ortakent- Yahşi beldesinin,  güney doğusunda Çakmaklı Mevkii‘nde ve  merkezine 1 km mesafede, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesinin kuzey bitişiğinde, geçen yüzyıldan kalma eski taş evler ve tepedeki eski değirmenlerle ve sarnıçlarla iç içe bir konumda  bulunmaktadır.

c. Amaç

Ortakent Yahşi bölgesi tarih-doğa ve denizin buluştuğu ender alanlardan biri olması sebebi ile  içinde barındırdığı tüm misyonları vizyona döndürecek; arkeolojik zenginliği, taş mimari yerleşim dokusu, değirmenleri, sarnıçlar ve doğal değerlerini oluşturan 3 önemli halkanın iç içe sergilenebileceği, kültür -sanat ve doğa ile harmanlanabileceği, Ortakent ile Bodrum‘ un yapısal kültürünün cazibe merkezini oluşturabileceği bir kamu yararı yüksek peyzaj tasarım projesi elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Ortakent ilçesinin önemli açık alanlarından birisi olan ve ilçenin rekreasyon ihtiyacının karşılanmasında önemli işlevi bulunan yarışma alanının  ilçe halkıyla beraber, ilçede ve yakın çevrede konaklayan günübirlik ve uzun süreli ziyaretçilerin boş zamanlarını değerlendireceği, kullanıcılara spor, dinlenme, yürüyüş ve koşu,  yeme -içme v.b imkanlar sunacak rekreasyon alanının projelendirilmesidir. Kent dokusunu oluşturan öğelerin doku analizi ile  kentsel, tarihsel, sosyal, doğal ve kültürel gelişim sürecinde;  insan -  ekosistem  etkileşiminin tasarıma yansıyacağı,  gözlem, analiz ve değerlendirme teknikleri ile çağdaş planlama yaklaşımları,  koruma ve işlevlendirme, yönlendirme, bütünleştirme, ayırma, düzen, çeşitlilik, farklılık kavramlarının yarışma alanının tasarımı içerisinde değerlendirilmesi beklenmektedir.
Böylece  rekreasyon alanlarının planlanması ile ilgili kullanıcılara, tasarımcılara ve yerel yönetime fikir vermesi, ufuk açması ve  yol göstermesi amaçlanmaktadır.

d. Gereksinimler

Alanın mevcut değerleri gözetilerek yeni kullanım önerilerinin sunulması, ihtiyaç programına uygun tasarım stratejilerinin geliştirilmesi. Kentsel açık alanlar, tipler, kamusal alanlar ve kamusal yaşam ve kamusal mekanın önemi - gelişiminin sağlanması ihitiyacı bilinmekte olup, yarışma alanının  Ortakent beldesi  ve yakınındaki yerleşim birimleriyle bağlantılarını  sağlıklı biçimde kurmak, araç ve yaya sirkülasyonlarına uygun yaklaşımları geliştirmek,  alanın otopark ihtiyacını karşılamak. Yerleşme ve ulaşım sistemleri değerlendirilmesi, yayalaştırılmış sokak önerilerinin de geliştirilebileceği, kentsel tasarım ilkeleri çerçevesinde  planlamasını, tasarımını ve yaşamını belirleyen, yönlendiren önemli fikir, model ve uygulamalar, sosyal, ekonomik ve kültürel etmenler, gelecek için senaryolarla birlikte ve tarihsel süreçleri içinde irdelenmesi gerekmektedir.

2- YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışmacıların;

-Tek başına katılımlarda  peyzaj mimarlığı  lisans programında öğrenci olmaları,
-Ekip halinde katılımda, ekip başının Peyzaj Mimarlığı öğrencisi olması, ekibi oluşturan diğer lisans öğrencilerinin planlama ve tasarım lisans programında öğrenci olmaları,
-Şartname satın alarak adres, telefon ve e-mail bırakmış olmaları gerekmektedir.

3- YARIŞMANIN BİÇİMİ

Yarışma ulusal ve tek derecelidir.

4- JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER  

  1. Danışman Jüri Üyeleri

Mehmet Onur ŞAHBAZ, Belediye Başkanı
Oğuz YILMAZ, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı
Mustafa ARTAR, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı
Yurdanur UZUN, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Muğla İl Temsilciliği Üyesi
Şerife TÜRK DERİN , Mimar, Ortakent Yahşi Belediyesi Meclis Üyesi
Nasuh ATICI Ortakent Yahşi Belediyesi İmar Müdürü   

  1. Asli Jüri Üyeleri

Belemir DALOKAY Peyzaj Mimarı
Yard. Doç.Dr. Reyhan ERDOĞAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Arzu NUHOĞLU TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Bülent ÖZKAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı
Yard.Doç.Dr. Berrin SİREL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bülent BATUMAN TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreteri, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj  Mimarlığı  Bölümü
Doç.Dr.Tarık ŞENGÜL TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi                                              

  1. Yedek Jüri Üyeleri

Bahar BAŞER , Okan Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ahu DURAN, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Muğla İl Temsilcisi
Tolga AYDAR, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Denizli İl Temsilcisi  

  1. Raportörler  

Ozan YILMAZ TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Canan YAPICI TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Serdar YILMAZ Ortakent Yahşi Belediyesi

5- ÖDÜLLER  

1. ÖDÜL 4.000 TL

2. ÖDÜL 3.000 TL

3. ÖDÜL 2.000 TL

HÜLYA YOLCUBAL ÖZEL ÖDÜLÜ...1.500 TL

1. Mansiyon 1.000 TL

2. Mansiyon 1.000 TL

3. Mansiyon 1.000 TL

4. Mansiyon 1.000 TL

5. Mansiyon 1.000 TL

Ayrıca Jüri emrine, uygun gördüğü takdirde Satın Alma Ödülü 1.000 TL ayrılmıştır.

Tüm yarışmacı ekiplere katılım belgesi de verilecektir.

Yarışmanın İlanı : 09 Aralık 2010

Sorular için son gün : 10 Ocak 2011

Cevapların gönderilmesi :16 Ocak 2011

Proje Teslim Tarihi: 06 Nisan 2011 Çarşamba günü, saat 18.00

Jüri değerlendirme Tarihi: 09 Nisan 2011 Cumartesi günü,

Sonuçların ilan Tarihi: 11 Nisan 2011 Pazartesi günü

Kolokyum ve ödül töreni: 16 Nisan 2011 Cumartesi günü,  olarak değiştirilmiştir.

  1. Başvuru:

Yarışmaya  katılmak isteyenler, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi yada Şubelerine başvurup; ad, soyad, telefon ve açık adresleri ile e-mail adreslerini yazdırıp, Yarışma şartnamesini 15 TL karşılığında  alabileceklerdir. Bu dökümanlar,  aşağıdaki banka hesabına şartname bedeli yatırılıp,  dekont ile yukarıda istenen bilgilerin  Oda‘ya faxlanması durumunda, ödemeli olarak kargoyla da  istenebilir.

 

Adres                          TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi

                                   Konur 2 Sokak No:34/8 Kızılay / ANKARA

Telefon            (0312)418 15 06

Faks                            (0312)418 15 06

Web                            http://www.peyzajmimoda.org.tr/

E-posta                       peyzaj@peyzajmimoda.org.tr

Banka Hesabı              Peyzaj Mimarları Odası, 

 T. İş Bankası
Ankara Meşrutiyet Şubesi
Şube kodu: 4213, Hesap No:0535524

 

Okunma Sayısı: 9347