TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

"RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ" YARIŞMASI

MERKEZ
13.08.2007

"RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ" YARIŞMASI

Belirli bir mekana veya konuya özgü proje tanıtımından öte, doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekansal, sosyal, ekonomik, vb. konularda uygulama yapılmış plan ve projelerin önemini vurgulamak ve örnek uygulamaları ortaya çıkarmak amacı ile düzenlenen yarışmaya katılmayı isteyen üyelerimize duyuru yapılmaktadır.

Çeşitli ölçek ve kapsamda kent planlama, kentsel tasarım, tematik ve sektörel planlama, kentsel koruma, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm-sağlıklaştırma, kentsel riskler ve afet risklerinin azaltılması, kentsel ulaşım, (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma vb.), gibi mekansal konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, yerel sahiplilik, ekonomi ve istihdam gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde başarılı olan uygulamalardan ders çıkarmak, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten kurum ve kişileri teşvik etmek, uygulanmakta olan plan ve projelerden elde edilen sonuçların yöntem, süreç, mevzuat, uygulama araçları, kaynak kullanımı, vb. konularda değerlendirmesini yaparak Türkiye‘nin kent planlama, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece ülke şehirciliğinde yeni bir birikim oluşturmaktır amacıyla TMMOB Şehir Plancıları Odası, "TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü" adı altında kent planlama / şehircilik konularında uygulamaya girmiş, sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projelere ilişkin bir değerlendirme ve ödüllendirme amaçlı bir yarışma düzenlemektedir.

ŞARTNAME LİNKİ

http://www.spo.org.tr/e-gundem/sayi10/egundem_sayi10_raci_bademli_devam.html

Okunma Sayısı: 3236