TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

SARIKAMIŞ HAREKÂTI ANMA ALANLARI FİKİR YARIŞMASI

MERKEZ
07.10.2008

SARIKAMIŞ HAREKÂTI ANMA ALANLARI FİKİR YARIŞMASI

Sarıkamış Harekâtını ve şehitlerini anımsama ve anmaya yönelik mekânsal düzenleme önerilerini elde etmek, kentin mekânsal yapısının zenginleştirilmesi ve barış temasının vurgulanması amacıyla Sarıkamış Harekâtı Anma Alanları Fikir Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilmiş olup ödüller bu kurum tarafından verilecektir.

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 23.Maddesi ile 13.08.2004 tarihli ve 25552 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği‘ne dayanılarak; yönetmeliğin 7. maddesinin g bendinde tanımlandığı şekliyle ‘fikir yarışması‘ olarak düzenlenmekte olup serbest, ulusal ve tek kademelidir.

YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

1- Yarışmaya, sadece meslek ünvanına sahip mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı ve heykeltıraştan oluşan ekipler katılabilir. Her ekip içlerinden bir üyesini "ekip başı" olarak belirleyecektir. Ekipbaşı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olabilir. Yarışmaya katılan ekiplerin ortaklarının her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

2- Katılma hakkına sahip yarışmacıların, önerilerini geliştirirken yaratıcı sanat dallarından sanatçılar, tarihçiler vb. uzmanlar ile çalışmaları tavsiye edilmektedir. Bu uzmanların yarışmaya kendi adlarına katılma hakları bulunmamakla birlikte, yarışmacılar, birlikte çalıştıkları uzmanların adlarını kimlik zarflarında belirtmek zorundadır.

3- Yarışmacılardan mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olanların TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası üyesi olmaları ve meslekten men cezalısı durumunda olmamaları gerekmektedir.

4- Yarışmacıların şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir), Harita ve Harita Bilgilerini Kullanma Yönetmeliği uyarınca tesellüm (taahhütname) belgesi imzalamaları ve yer görme belgesi almaları gereklidir. Yer görme belgesi Sarıkamış Kaymakamlığı‘ndan alınacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı :                               23/09/2008

Son Başvuru Tarihi :                        28/11/2008, 17.00

Son Yer Görme Tarihi :                   15/12/2008

Son Soru Sorma Tarihi:                  24/10/2008, 17.00

Soruların Cevaplanması :                30/10/2008

Projelerin Teslimi :                           16/12/2008, 9.00 - 17.00 arası

Jüri Değerlendirme Başlangıcı :     19/12/2008

Sonuçların Açıklanması :                 26/12/2008

Kolokyum ve sergi tarihleri ve yerleri Bakanlık elektronik sayfasından (www.kulturturizm.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

JÜRİ HEYETİ

Danışman Jüri Üyeleri:

1- Ahmet ÇALIŞKAN                          Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi

2- Nisa YILMAZ                                  Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi

3- Ökkaş DAĞLIOĞLU                      Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

4- Ahmet ALTUNBAŞ                        Sarıkamış Kaymakamı

5- Prof. Dr. Esin DAYI                        Türk Tarih Kurumu Temsilcisi - Atatürk Üni., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

6- Prof. Dr. Zeynep YASA YAMAN     Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

7- Öğr. Gör. Nurhan AYDIN               Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Asli Jüri Üyeleri:

1- Prof. Dr. Ferit ÖZŞEN                   Heykeltıraş (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü)

2- Prof. Dr. Alper ÜNLÜ                     Mimar (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,  Mimarlık Bölümü)

3- Doç. Dr. Baykan GÜNAY               Şehir Plancısı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak.,  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

4- Yrd. Doç. Dr. N. Oğuz ÖZER        Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Bilim Dalı)

5- Dr. Oktan NALBANTOĞLU            Peyzaj Mimarı (Bilkent Üni., Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak., Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

6- Y. Mimar R. Güven BİRKAN         

7- Y. Şehir Plancısı  Ömer KIRAL     

Yedek Jüri Üyeleri:

1- Doç. Fatma AKYÜREK                 Heykeltıraş (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü)

2- Yrd. Doç. Dr. Adnan BARLAS       Şehir Plancısı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak.,  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

3- Yrd. Doç. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU Mimar (Yıldız Teknik Üni., Mimarlık Fak., Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı)

4- Doç. Dr. Şükran ŞAHİN                 Peyzaj Mimarı (Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Raportörler:

1- Zahide OLŞEN       Y. Mimar (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

2- Ümran KESKİN      Kültür ve Turizm Uzmanı, Mimar (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

ÖDÜLLER

•1.      ÖDÜL:                             100.000 YTL

•2.      ÖDÜL:                             75.000 YTL

•3.      ÖDÜL:                             50.000 YTL

5 ADET MANSİYON:           25.000 YTL

SATINALMALAR:               50.000 YTL (Toplam)

BAŞVURU ESASLARI

Yarışmaya katılmak isteyenler,

"Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması Raportörlüğü

II.TBMM Binası Ulus/ANKARA"

adresine başvurarak yarışma şartname ve eklerini alabileceklerdir. Şartname bedeli 150 YTL dir. Şartname bedelinin "Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması Şartname Bedeli" açıklaması ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü‘nün Türkiye Vakıflar Bankası, Ankara Şubesi, 2104065 numaralı hesabına yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibraz edilmesi karşılığında yarışma şartnamesi ve eklerini şahsen alabileceklerdir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

II. TBMM Binası 06100 Ulus/ANKARA

Telefon: 0 312 310 49 60 (2006/1204)

Faks: 0 312 311 51 36

www.kulturturizm.gov.tr

E-posta: sarikamisyarisma@kultur.gov.tr

 

 

Okunma Sayısı: 3130