TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

SARIKAMIŞ HAREKATI ANMA ALANLARI FİKİR YARIŞMASI SONUÇLANDI

MERKEZ
03.02.2009

Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması Sonuçlandı

Birincilik Ödülü
Mustafa Mürşit Günday, Mimar (Ekipbaşı)
Saffet Atik, Şehir Plancısı
Eren Başak, Mimar
Servet Gümüş, Mimar
Mihrişah Bora Türkkan, Heykeltraş
Ekrem Atik, Peyzaj Mimarı
Yardımcılar
Meral Özdengiz Başak, Mimar
Şenay Gümüş, Mimar
Vural Kocaoğlu, Mimar
İhsan Yıldırım, Mimar
Demet Acar, Mimar

İkincilik Ödülü
Sertaç Erten, Şehir Plancısı (Ekipbaşı)
Devrim Çimen, Mimar
H. Sinan Omacan, Mimar
Necmi Özgür, Heykeltraş
Evrim Özlem Kavcar, Heykeltraş
Sultan Gündüz, Peyzaj Mimarı
Yardımcılar
Aytuğ Coşkun, Peyzaj Mimarı
Didem Cengiz, Mimar
İdil Akyol, Öğrenci

Üçüncülük Ödülü
Sunay Erdem, Peyzaj Mimarı (Ekipbaşı)
Günay Erdem, Mimar
Mehmet Aksoy, Heykeltraş
Emel Akdemir, Şehir Plancısı
Serpil Öztekin Erdem, Peyzaj Mimarı
Meltem Kaymakoğlu, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar:
Ayhan Yılmaz, Heykeltraş
Burcu Ertan, Peyzaj Mimarı
Yaser Can, Öğrenci
Murat Çelik, Öğrenci
Seçil Şencan, Peyzaj Mimarı
Didar Aygün, Öğrenci
Erdem Akbıyık, Mimar

Birinci Mansiyon
Alişan Çırakoğlu, Mimar (Ekipbaşı)
Ilgın Avcı, Mimar
Eda Ekim, Peyzaj Mimarı
Mustafa İhsan Kızıltaş, Şehir Plancısı
Zyatin Nuriev, Heykeltraş
Danışman: Ceyda Özbilen, Peyzaj Mimarı
Yardımcı: Altuğ Çırakoğlu

İkinci Mansiyon
Coşkun Üreyen, Mimar (Ekipbaşı)
C. Kumru Alpaydın, Mimar
Gülcan Kaya, Mimar
Mevlüde Gervan, Mimar
Rasih Uğur Uyanık, Mimar
Özcan Temurer, Şehir Plancısı
Habibe Aduş, Peyzaj Mimarı
Osman Mete Demirbaş, Heykeltraş
Yardımcılar
Pınar Kumandaş, Öğrenci
Necdet Beker, Mimar
Emre Sönmez, Mimar

Üçüncü Mansiyon
Nimet Aydın, Mimar (Ekipbaşı)
Rahmi Aksungur, Heykeltraş
Oğuz Yılmaz, Peyzaj Mimarı
Nalan Aygül, Şehir Plancısı
Yardımcılar
Ali Düzdağ, Mimar
Ebru Öztürk, Mimar
Mürüvvet Şahin, Mimar
Seda Aydın, Mimar
Tuğrul Büyükköken, Mimar
Esra Güven, Mimar

Dördüncü Mansiyon
İbrahim Albayrak, Mimar (Ekipbaşı)
Serhat Koça, Mimar
Ümit Kumaş, Mimar
Dursun Esen, Peyzaj Mimarı
Osman Dünger, Heykeltraş
Tuğba Çakılcı, Şehir Plancısı

Beşinci Mansiyon
Selami Demiralp, Peyzaj Mimarı (Ekipbaşı)
Burak Özdöver, Mimar
Davran Erdayı, Heykeltraş
Nihan Özyaşar, Peyzaj Mimarı
Orhan İlksoy Bostancıoğlu, Peyzaj Mimarı
Mehmet Nazım Özer, Şehir Plancısı

Satınalmalar
Serdar Özbay, Y. Şehir Plancısı (Ekipbaşı)
Erdem Satılmış, Şehir Plancısı
Sinem Çınar, Mimar
İzzet Temel, Heykeltraş
Sibel Kaya, Peyzaj Mimarı

Doğan Onur Araz, Mimar (Ekipbaşı)
Murat Yüksel, Mimar
Oknur Çalışkan, Mimar
Gökhan Kulöz, Mimar
Mehmet Zeyat Hattapoğlu, Peyzaj Mimarı
Jülide Alp, Şehir Plancısı
Mehmet Aydın Aydemir, Heykeltraş

R. Kıvılcım Duruk, Mimar (Ekipbaşı)
Nilay Aydoğmuş, Mimar
M. Tolga Kezer, Mimar
Ozan Soya, Mimar
Çiğdem Durukan, Ş. Plancısı
Tülin Göçer Munzur, Peyzaj Mimarı
Volkan Kangal, Heykeltraş
Yardımcı: Güneş Atakan Pekşen, Mimarlık Öğrencisi

Feride Önal, Mimar (Ekipbaşı)
Zafer Akdemir, Mimar
Eren Kürkçüoğlu, Şehir Plancısı
Aksel Zeydan Göz, Heykeltraş
Selen Adanur Gönenç, Peyzaj Mimarı
Nihan Gürel, Mimar
F. Eren Günal, Mimar
Erman Yıldırım, Mimar
Danışman: M. Dilek Ayman Rodrigue, Mimar
Yardımcı: Salih Ceylan, Mimar

Seden Cinasal Avcı, Mimar (Ekipbaşı)
Merih Feza Yıldırım, Mimar
Serdar Uslubaş, Mimar
Ramazan Avcı, Mimar
Mesut Yüksel, Ş. Plancısı
Özgür Kamer Aksoy, Peyzaj Mimarı
Hanife Yüksel, Heykeltraş
Yardımcılar
Hasan Namlı
İpek Baklacı
Ahmet Buğra Avcı
Turgut Şakiroğlu

Yarışma Bilgileri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Sarıkamış Harekâtı‘nı ve şehitlerini anımsama ve anmaya yönelik mekânsal düzenleme önerilerini elde etmek ve kentin mekânsal yapısının zenginleştirilmesi ve barış temasının vurgulanması amacıyla Sarıkamış Harekâtı Anma Alanları Fikir Yarışması düzenliyor.

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 23.Maddesi ile 13.08.2004 tarihli ve 25552 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği‘ne dayanılarak yönetmeliğin 7. maddesinin g bendinde tanımlandığı şekliyle "fikir yarışması" olarak düzenlenmekte olup serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Katılım Esasları
- Yarışmaya, sadece meslek ünvanına sahip mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı ve heykeltıraştan oluşan ekipler katılabilir. Her ekip içlerinden bir üyesini "ekip başı" olarak belirleyecektir. Ekipbaşı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olabilir. Yarışmaya katılan ekiplerin ortaklarının her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
- Katılma hakkına sahip yarışmacıların, önerilerini geliştirirken yaratıcı sanat dallarından sanatçılar, tarihçiler vb. uzmanlar ile çalışmaları tavsiye edilmektedir. Bu uzmanların yarışmaya kendi adlarına katılma hakları bulunmamakla birlikte, yarışmacılar, birlikte çalıştıkları uzmanların adlarını kimlik zarflarında belirtmek zorundadır.
- Yarışmacılardan mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olanların TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası üyesi olmaları ve meslekten men cezalısı durumunda olmamaları gerekmektedir.
- Yarışmacıların şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir), Harita ve Harita Bilgilerini Kullanma Yönetmeliği uyarınca tesellüm (taahhütname) belgesi imzalamaları ve yer görme belgesi almaları gereklidir. Yer görme belgesi Sarıkamış Kaymakamlığı‘ndan alınacaktır.

Yarışma Takvimi
23 Eylül 2008
: Yarışmanın İlanı
28 Kasım 2008, 17:00: Son Başvuru Tarihi
15 Aralık 2008: Son Yer Görme Tarihi
24 Ekim 2008, 17:00: Son Soru Sorma Tarihi
30 Ekim 2008: Soruların Cevaplanması
16 Aralık 2008, 09:00 - 17:00: Projelerin Teslimi
19 Aralık 2008: Jüri Değerlendirme Başlangıcı
26 Aralık 2008: Sonuçların Açıklanması

Kolokyum ve sergi tarihleri ve yerleri Bakanlık elektronik sayfasından ayrıca ilan edilecektir.

Jüri
Danışman Jüri Üyeleri

- Ahmet Çalışkan (Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi)
- Nisa Yılmaz (Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi)
- Ökkaş Dağlıoğlu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi)
- Ahmet Altunbaş (Sarıkamış Kaymakamı) 
- Prof.Dr. Esin Dayı (Türk Tarih Kurumu Temsilcisi - Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü)
- Prof.Dr. Zeynep Yasa Yaman (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü)
- Öğr.Gör. Nurhan Aydın (Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)

Asli Jüri Üyeleri
- Prof.Dr. Ferit Özşen (Heykeltıraş - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü)
- Prof.Dr. Alper Ünlü (Mimar - İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
- Doç.Dr. Baykan Günay (Şehir Plancısı - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)  - - Yrd.Doç.Dr. N. Oğuz Özer (Mimar - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Bilim Dalı)
- Dr. Oktan Nalbantoğlu (Peyzaj Mimarı - Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak., Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
- R. Güven Birkan (Y.Mimar)
- Ömer Kıral (Y.Şehir Plancısı)

Yedek Jüri Üyeleri
- Doç. Fatma Akyürek (Heykeltıraş - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü)
- Yrd.Doç.Dr. Adnan Barlas (Şehir Plancısı - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
- Yrd.Doç.Dr. Ayşen Ciravoğlu (Mimar - Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Tasarım Kuram ve Yöntemleri Ana Bilim Dalı)
- Doç.Dr. Şükran Şahin (Peyzaj Mimarı - Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Raportörler
- Zahide Olşen (Y.Mimar - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)
- Ümran Keskin (Kültür ve Turizm Uzmanı, Mimar - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

Ödüller
Birinci Ödül:
100.000 YTL
İkinci Ödül: 75.000 YTL
Üçüncü Ödül: 50.000 YTL
Mansiyonlar (5 adet, Her Birine): 25.000 YTL 
Satınalmalar (Toplam):  50.000 YTL

Başvuru Esasları
Yarışmaya katılmak isteyenler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması Raportörlüğü II.TBMM Binası Ulus - Ankara"adresine başvurarak yarışma şartname ve eklerini alabileceklerdir. Şartname bedeli 150 YTL dir. Şartname bedelinin "Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması Şartname Bedeli" açıklaması ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü‘nün Türkiye Vakıflar Bankası, Ankara Şubesi, 2104065 numaralı hesabına yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibraz edilmesi karşılığında yarışma şartnamesi ve eklerini şahsen alabileceklerdir.

Okunma Sayısı: 4264