TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

ULUSLARARASI BİYOÇEŞİTLİLİK GÜNÜ | PLANIN PARÇASI OLUN

ULUSLARARASI BİYOÇEŞİTLİLİK GÜNÜ | PLANIN PARÇASI OLUN
MERKEZ
22.05.2024

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, biyoçeşitliliğin korunması için doğa tabanlı çözümler ve peyzaj tabanlı şehircilik modelinin benimsenmesi için 30 yıldır olduğu gibi çalışmalarımıza aynı özveri ile devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

İnsanlık, tüm teknolojik ilerlemelere rağmen su, gıda, ilaç, giysi, yakıt, barınak, enerji ve diğer birçok ihtiyaçlar için tamamen sağlıklı ve canlı ekosistemlere bağımlıdır. Sadece bu sebeple dahi biyoçeşitlilik, korunması ve geliştirilmesi gereken en önemli kaynakların başında gelmektedir.
 
Türlerin, genlerin ve ekosistemlerin çeşitliliğini ifade eden "Biyoçeşitlilik", doğal dengeyi koruyarak ekosistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve tüm varlıkların yaşam kalitesinin artmasını sağlamaktadır. Biyoçeşitlilik, ekosistemlerin sağlık ve sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. Flora ve fauna zenginliği, ekosistem hizmetlerinin – temiz su, verimli topraklar, iklim düzenlemesi ve besin zincirleri vs – devamlılığını sağlamaktadır. Bu zenginliğin kaybı, ekosistemlerin işlevini bozarak insan yaşamı da dahil olmak üzere tüm canlılar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedir.
 
Bu sebeple Birleşmiş Milletler tarafından 22 Mayıs, Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü olarak ilan edilmiştir. Aralık 2022'de tüm dünya bir araya gelerek doğayla olan ilişkimizi dönüştürecek küresel bir plan üzerinde anlaşmaya varmıştır. Biyoçeşitlilik Planı olarak da bilinen Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesinin kabul edilmesi, 2050 yılına kadar doğa kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için hedefler ve somut önlemler belirlemektedir.
 
Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü’nün bu yılki teması “Planın Parçası Olun” olarak belirlenmiştir. Bu sloganla hedef; yöneticileri, halkı, STK’ları, işletmeleri, akademiyi, bu gezegende yaşayan herkesi biyoçeşitliliği korumaya ve geliştirmeye teşvik etmektir. Herkesin biyoçeşitlilik için oynayabileceği bir rol olduğuna inanılarak planın parçası olabileceğine inanılmaktadır.
 
Biyoçeşitlilik gelecek nesiller için muazzam değere sahip küresel bir varlık olduğu giderek daha fazla kabul görürken, özellikle doğa tabanlı çözümler ve peyzaj tabanlı şehircilik modeli ile kırmızı kod veren dünyamızda biyoçeşitliliği desteklemek ve korumak mesleğimizin ve odamızın asli görevlerinin başında gelmektedir. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, biyoçeşitliliğin korunması adına doğa tabanlı çözümler ve peyzaj tabanlı şehircilik modelinin benimsenmesi için 30 yıldır olduğu gibi çalışmalarımıza aynı özveri ile devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.
 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
16. Dönem Yönetim Kurulu
Okunma Sayısı: 205