TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

ODAMIZDAN ÜYELERİMİZE HUKUKİ BİLGİLENDİRME DESTEĞİ

MERKEZ
01.03.2011

ODAMIZDAN ÜYELERİMİZE HUKUKİ BİLGİLENDİRME DESTEĞİ

 

Oda Yönetim Kurulumuz, meslektaşlarımıza hukuki bilgilendirme desteği vermek için bir dizi çalışma yürütmektedir. Meslektaşlarımızın iş hayatında yaşadıkları problemler meslek örgütümüzün de problemleridir. Odamıza gelen başvurularda, yüzlerce meslektaşımızın çalıştırıldıkları iş yerlerinde düşük ücret aldıkları, haksız yere işten çıkarıldıkları ya da sigortasız çalıştırıldıkları gibi durumlar ile karşılaşılmaktadır. Odamız, meslektaşlarımızın bireysel mücadelelerinde de yanlarında olacaktır.

Bu kapsamda meslektaşlarımıza sunulacak olan hukuki bilgilendirme desteği, meslektaşlarımızın bireysel mücadelelerinde doğru hukuki adımları atabilmelerini, kimi zaman gecikmesinde sakınca bulunan hukuki durumlarda telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçebilmeyi amaçlamaktadır. 

Hukuki bilgilendirme desteğinin çerçevesini Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri belirlemektedir*.  

Aşağıdaki başlıklar ile ilgili hukuki bilgilendirme desteği almak isteyen üyelerimizin, Hukuki Bilgilendirme Desteği Talep Formu‘nu doldurduktan sonra odamızın peyzaj@peyzajmimoda.org.tr  adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir**.

Odamız tarafından gerçekleştirilecek olan 12. Dönem hukuki bilgilendirme desteği 05.09.2020 tarihinden itibaren başlayacak olup, 05.08.2021 tarihine kadar devam edecektir.

Hukuki bilgilendirme desteğinin konusuna dahil olabilecek bir kısım örnek niteliğindeki uyuşmazlıklar şu şekildedir***:

 

İş davalarının açılmasının hukuki şartları,

Haksız/geçersiz fesih sonucu işe iade davası açılması,

Kıdem ve ihbar tazminatı alacakları,

Fazla mesai, yıllık izin ücreti vb. her türlü işçilik alacakları,

İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan maddi ve manevi tazminat alacakları,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK ile ilgili konularda hukuki ihtilaflar,

Çeşitli tip sözleşmelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,

Ortaklık sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, iş sözleşmesi ...vb. uyuşmazlıkları

Çek ve senet tanziminde uyulması gereken kurallar,

Cari hesaptan kaynaklı alacakların durumu,

Kamu Kurum ve Kuruluşları, noter ve adli makamlar nezdinde her türlü resmi yazı, müzekkere ve ihtarnameler hakkında gerekli cevabi yazıların hazırlanması hususunda dikkat edilmesi gerekenler.

 

Gücünü üyesinden ve bilimden alan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, peyzaj mimarlarının daha iyi şartlarda çalışması ve haklarını korumaları konusunda, meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkemizin ve halkımızın sorunlarından ayrılamayacağı bilinci ile üyelerine kararlı bir şekilde destek vermeye devam edecektir.

 

*Oda tarafından meslektaşlara hukuki bilgilendirme desteğinin sunulması özel bir avukatlık ilişkisinin bağıtlandığı anlamına gelmez. Bu kapsamda hukuki bilgilendirme desteği bir dava ya da takip vekilliği değildir.

**Hukuki bilgilendirme desteğinden yararlanma hakkı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası üyelerine ait bir haktır. Söz konusu hakkın kullanılabilmesi için üyenin ödenti borcunun bulunmaması gerekmektedir. Üye ödenti borcu bulunan üyelerin hukuki bilgilendirme destek talepleri sistem tarafından işleme alınmamaktadır. 

***Belirtilen hukuki uyuşmazlıklar örnek niteliğinde olup peyzaj mimarlığı mesleği ile ilgili olabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklar hukuki bilgilendirme desteği kapsamına dahil olabilir. 

 

 

HUKUKİ BİLGİLENDİRME DESTEĞİ TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Okunma Sayısı: 10181