TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN (OSB) FİZİKSEL YAPILANMASINDA ENERJİ VERİMLİ, İKLİM DUYARLI VE EKOLOJİK FAYDA SAĞLAYAN PLAN VE PROJELER / ÖZLEM ARSLAN

MERKEZ
26.02.2014

Dünya nüfusunun artışına ve gelişen teknolojiye paralel olarak enerjiye olan talep sürekli artmaktadır. Enerji ihtiyacının arttığı günümüzde tükenebilir (fosil) kaynaklar yerine yeni ve yenilenebilir alternatif kaynak arayışı sürmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan güneş, rüzgâr, su ve biyokütle enerjisinin planlama sürecinde ve projelerde kullanımı enerji verimliliğine temel oluşturmalıdır. Bir başka deyişle, “Enerji Verimliliği Planlama ile Başlamalıdır”

Orijinal metni ekte olan bu bildiri; "ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN (OSB) FİZİKSEL YAPILANMASINDA NERJİ VERİMLİ, İKLİM DUYARLI ve EKOLOJİK FAYDA SAĞLAYANLAN ve PROJELER" adıyla  düzenlenmiş olan T.C. Sanayi Bakanlığı‘nın hazırladığı "Kalkınmada Anahtar Verimlilik" dergisinde Şubat 2014 yıl 302  sayılı dergisinde Özlem Arslan - Peyzaj Yüksek Mimarı tarafından sunulmuştur.

Okunma Sayısı: 1032
Dosyalar